nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.01.2019 "Behoud de huidige Kaderrichtlijn Water"

De Europese Commissie is onlangs gestart met de fitnesscheck van de Kaderrichtlijn Water. De vraag is of deze EU-wetgeving voor waterkwaliteit voldoet, of dat er iets aan schort. Diverse lidstaten, waaronder Nederland, lijken de doelen te willen afzwakken. Maar net dankzij deze richtlijn is de waterkwaliteit in Europese rivieren, meren en moerassen sterk verbeterd. Europese natuurorganisaties zijn daarom een petitie gestart om de richtlijn intact te houden. “Helaas overweegt de Commissie deze regelgeving af te zwakken”, laten de organisaties weten. “De jarenlange inzet om ons water schoon te krijgen en te herstellen, stelt dan niks meer voor.”

De Kaderrichtlijn Water is Europese wetgeving die ervoor moet zorgen dat de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater uiterlijk in 2027 op orde is. Het gaat hierbij ook om herstel van leefgebied voor veel soorten vissen, libellen en amfibieën, het realiseren van vrijstromende rivieren om vissen vrije doorgang te bieden en het tegengaan van vervuiling. Zo moeten lidstaten aan de hand van stroomgebied-beheerplannen aangeven welke doelen ze stellen en welke maatregelen ze nemen. “Ondanks de beloftes is de kwaliteit van onze wateren juist achteruit gegaan”, laten verschillende Europese natuurorganisaties weten.” En als de wet wordt afgezwakt, wordt dit alleen nog maar erger. Dat kunnen we niet laten gebeuren.”

De Europese Commissie is een publieksconsultatie gestart om burgers de kans te geven aan te geven of de richtlijn wat hen betreft goed is. Iedereen kan die consultatie invullen. Een aantal grote Europese natuurorganisaties waaronder WWF, Birdlife en Wetlands International hebben een publieksactie opgezet met als doel zoveel mogelijk stemmen voor een positieve uitslag voor de kaderrichtlijn van de Europese publieksconsultatie te behalen. “De kwaliteit van riviernatuur is verslechterd door baggeren en vervuiling. Leefgebieden van vissen en vogels zijn vernietigd. Niet alleen de natuur ondervindt negatieve gevolgen, ook wij krijgen steeds vaker te maken met overstromingen en droogtes en op langere termijn een slechtere waterkwaliteit.”

De natuurorganisaties moedigen Europese burgers aan om een formulier te ondertekenen voor het behoud van de richtlijn. Daarnaast kan u ook deelnemen aan de publieksconsultatie over de Kaderrichtlijn Water. "De raadpleging is bedoeld om zoveel mogelijk standpunten te verzamelen over hoe de kaderrichtlijn water en de overstromingsrichtlijn het duurzaam waterbeheer heeft veranderd, of de toestand van het water is verbeterd en welke strategieën geleid hebben om het risico van overstromingen in de gehele EU te verminderen", laat de Europese Commissie weten. "Tijdens de raadpleging zullen zowel algemene standpunten van het publiek worden verzameld, als meer gedetailleerde gegevens en adviezen worden ingewonnen van nationale autoriteiten, deskundigen en particuliere entiteiten die met de uitvoering van de richtlijnen zijn belast." Deelnemen aan de publieksconsultatie kan nog tot 4 maart 2019.

Bron: AgriHolland / eigen verslaggeving

Beeld: Natuurpunt

Volg VILT ook via