nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.02.2018 Beïnvloedt de Brexit rassenkeuze van boer en tuinder?

De gevolgen van de Brexit zijn soms onvoorspelbaar. Aan veredelaars en zaadbedrijven heeft de Europese Commissie laten weten dat alle rassen van landbouwgewassen afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk op 30 maart 2019 geschrapt worden van de Europese rassenlijst. Door tijdig in een andere lidstaat een aanvraag voor opname op de nationale rassenlijst in te dienen, kunnen de toeleveranciers van de landbouw vermijden dat de handel in plantaardig uitgangsmateriaal (landbouw- en groentezaden, pootgoed, enz.) hinder ondervindt.

Wanneer boeren en tuinders de rassenlijsten er op nakijken, zullen ze ontdekken dat een aantal van hun geliefkoosde rassen mogelijk uit het Verenigd Koninkrijk stammen. Het kan gaan om akkerbouw- en ruwvoederteelten of groenten, maar evenzeer om jonge fruitboompjes, bosboompjes, wijnstokken of sierplanten. Door de Brexit wordt dat plots een probleem want de inschrijving op de Britse rassenlijst volstaat binnenkort niet langer voor een plekje op de Europese rassenlijst. Dit heeft tot gevolg dat deze rassen na maart 2019 niet langer in de EU verhandeld mogen worden, tenzij ze tijdig verschijnen op de rassenlijst in een andere lidstaat.

De vraag is of dit in de praktijk zo’n groot probleem zal worden. De Europese Commissie heeft reeds laten weten dat rassen die vandaag enkel op de Britse rassenlijst voorkomen via een vereenvoudigde procedure op een andere nationale rassenlijst overgenomen kunnen worden. Dat kan voor alle landbouw- en groentegewassen die onder de EU-richtlijnen vallen die het in de handel brengen ervan regelen.

De Vlaamse en Waalse Comités voor het beheer van de rassenlijsten van landbouw- en groentegewassen zijn principieel bereid om de Britse rassen via de vereenvoudigde procedure op de Belgische rassenlijst toe te laten. Ze verwachten geen golf van aanvragen omdat er niets verandert voor de rassen van Britse origine die reeds voorkomen op de Belgische rassenlijst, of op de rassenlijst van één van de overige 26 lidstaten die de EU nog zal tellen na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk. De impact voor Vlaamse land- en tuinbouwers is moeilijk precies in te schatten omdat het Departement Landbouw en Visserij wel de teelten maar niet de rassenkeuze van landbouwers registreert. De overheid heeft enkel zicht op de plantenvariëteiten die hier vermeerderd worden. Daarvoor geldt dat het aantal rassen dat als ‘puur Brits’ te boek staat beperkt is.

Een blik op de (versnelde) procedure voor landbouwgewassen en groentezaden leert dat het voor zaadbedrijven geen onoverkomelijke klus is om ‘exclusief Britse rassen’ toe te voegen aan de Belgische rassenlijst. Voor opname gelden een aantal voorwaarden maar het kan zonder extra (tijdrovend) onderzoek. Firma’s moeten enkel de (meer)waarde voor de Belgische landbouw aantonen, wat zo eenvoudig is als bewijzen dat het ras in België geteeld (of vermeerderd) wordt. Gaat het om een ras dat in het verleden een onvoldoende scoorde voor opname op de Belgische rassenlijst, of waarvan de aanvraag vroegtijdig werd ingetrokken, dan komt het ook nu niet in aanmerking.

Meer info: Departement Landbouw en Visserij

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via