nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.11.2018 Belg schrijft klimaatverandering toe aan industrie

Uit een enquête van de dienst Klimaatverandering binnen de FOD Leefmilieu bij zo’n 1.500 Belgen blijkt dat steeds meer landgenoten de klimaatverandering zien als een probleem dat een dringende aanpak vereist. “Daarnaast is een groot deel van de respondenten te vinden voor een geleidelijke omschakeling naar een koolstofarme economie en maatschappij”, klinkt het. De Belgen zien voornamelijk de industrie (91%) als meest invloedrijke sector op de klimaatverandering, gevolgd door het vrachtvervoer (83%), het personenvervoer (64%) en de landbouw (44%).

Met de enquête wil de federale overheidsdienst die zich buigt over de klimaatverandering een beter inzicht krijgen in de kennis en houding van het grote publiek over de problematiek, de bereidheid er zelf iets aan te doen en de verwachtingen ten aanzien van het beleid. Uit de resultaten blijkt dat we wel degelijk wakker liggen van het milieu: 81 procent van de Belgen zegt (heel) bezorgd te zijn om het milieu. “Terrorisme is met 71 procent naar plaats twee opgeschoven en gezondheidsproblemen (70%) vervolledigt de top drie van meest zorgwekkende problematieken”, aldus de dienst Klimaatverandering.

Nog opmerkelijk: de Belgen wijzen in de eerste plaats naar ‘de anderen’ als het gaat over de klimaatproblematiek. Slechts 34 procent van de ondervraagden vermeldt ‘de gezinnen thuis’ als invloed op de klimaatverandering. “Belgen schrijven de klimaatverandering vooral toe aan de industrie, het vracht- en personenvervoer en de landbouw”, aldus de onderzoekers. “De huidige resultaten zijn over het algemeen vergelijkbaar met de voorgaande klimaatenquêtes, zij het dat de invloed die men toekent aan de gezinnen thuis en de landbouw opnieuw lichtjes stijgt.”

Naast de vraag wie in België het meest bijdraagt tot klimaatverandering, werd er eveneens gepeild naar de sectoren die de komende jaren in België de grootste inspanningen moeten leveren om dit probleem tegen te gaan. “Opnieuw leren de resultaten ons dat Belgen eerder ‘de anderen’ aanwijzen om de klimaatproblematiek aan te pakken”, zeggen de onderzoekers. “De meeste Belgen zien namelijk de industrie (92%) als sector die de grootste inspanningen zal moeten leveren om de klimaatverandering tegen te gaan. Op de tweede plaats volgt het vrachtvervoer (81%), dan het personenvervoer (63%) en de landbouw (46%).”

Op vlak van beleid vindt meer dan twee Belgen op drie dat de Europese Unie een voortrekkersrol moet spelen in het nemen van maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. “Bovendien vindt bijna de helft van de respondenten dat België binnen de EU het voortouw moeten nemen”, aldus de dienst Klimaatverandering. “Dit is in beide gevallen een behoorlijke stijging ten opzichte van de eerste enquête in 2013. Van de overheid verwacht men in de eerste plaats het geven van subsidies voor producten of activiteiten met een geringere impact op het klimaat.”

Het volledige rapport kan je hier terugvinden.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via