nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.08.2016 Belgapom noteert voortaan meer prijzen dan enkel bintje

Aardappeltelers kijken iedere week reikhalzend uit naar de prijsnotering door Belgapom, de Belgische aardappelhandel en -verwerking. Behalve een prijsnotering werd ook de marktstemming ingeschat voor de variëteit bintje bij de bewaaraardappelen en voor diverse vroege rassen bij de primeuraardappelen. Met ingang van dit seizoen zal de Belgapom-notering bestaan uit drie luiken omdat bintje het gezelschap krijgt van de aardappelrassen challenger en fontane. De reden is dat beide variëteiten een belangrijk aandeel verworven hebben op de markt voor vrije aardappelen.

Belgapom, de Belgische aardappelhandel en -verwerking, heeft via zijn prijzencommissie sinds 2000 wekelijks de vrije marktprijs voor aardappelen genoteerd. Voor primeuraardappelen werd naar de prijs van diverse vroege rassen gekeken, maar voor de vrije bewaaraardappelen gold het bintje als enige graadmeter voor de vrije markt van aardappelen die bestemd zijn voor verwerking tot diepgevroren aardappelproducten.

Bintje maakte de voorbije decennia meer dan de helft uit van de aardappelproductie in ons land. Deze aardappelen werden op grote schaal verhandeld op de vrije markt met als bestemming de Belgische diepvriesfrietsector. Belgapom had dus goede redenen om zich te laten leiden door de prijs van bintje. Voor andere rassen was een wekelijkse prijsnotering tot voor kort niet mogelijk omdat deze aardappelen merendeels onder contract geteeld werden en slechts sporadisch op de vrije markt gecommercialiseerd werden.

Eén en ander is inmiddels veranderd. De spectaculaire groei van de Belgische aardappelverwerkende industrie ging gepaard met belangrijke verschuivingen in de aardappelteelt. Zo nam het aandeel van gecontracteerde aardappelen toe en moest het bintje zijn monopoliepositie op de vrije markt steeds meer delen met andere variëteiten. Sinds enkele jaren vermeldt de Belgapom-prijzencommissie ook challenger en fontane als ‘waarneming’ in zijn wekelijkse notering. Het aandeel van beide rassen op de vrije markt is ondertussen zo groot dat een wekelijkse prijsnotering mogelijk wordt.

Voor challenger en fontane wordt een grafiek bij de prijsnotering gevoegd, die net als voor bintje refereert naar de spreiding van de contractprijzen voor deze drie variëteiten. Net als in het verleden zal de prijsnotering op vrijdagmorgen plaatsvinden en vanaf 9 uur beschikbaar zijn op de website van Belgapom. De sectorfederatie van de aardappelhanden en -verwerking zegt zo een antwoord te willen bieden op de nood aan volledige en correcte informatie voor alle betrokken marktpartijen. Belgapom zal de prijs “eenduidig” en “op basis van een representatief aantal transacties” noteren.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via