nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.02.2018 Belgen talrijk aanwezig in EU glyfosaatcommissie

Bart Staes (Groen), Frédérique Ries (MR) en Marc Tarabella (PS) worden vaste leden van de bijzondere commissie in het Europees Parlement die de vergunningsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen tegen het licht gaat houden. Het halfrond bekrachtigde in Straatsburg de samenstelling van de dertigkoppige commissie. Staes wordt bovendien één van de twee rapporteurs. Hilde Vautmans (Open Vld), Pascal Arimont (CSP), Mark Demesmaeker (N-VA) en Kathleen Van Brempt (sp.a) worden plaatsvervangende leden. 

Over de Europese procedure voor de vergunning van gewasbeschermingsmiddelen rezen vragen naar aanleiding van de recente verlenging van de vergunning van glyfosaat. Die beslissing veroorzaakte ophef, omdat het actieve bestanddeel van de onkruidverdelger Roundup volgens sommige studies kankerverwekkend zou kunnen zijn. Bovendien zaaiden gelekte documenten van Monsanto volgens de Europarlementsleden twijfel over de geloofwaardigheid van sommige studies die gebruikt werden in de evaluatieprocedure.

Het Europees Parlement keurde al het mandaat van de bijzondere commissie goed. Ze moet gedurende negen maanden mogelijke tekortkomingen in de wetenschappelijke evaluatie en eventuele belangenconflicten onderzoeken. De commissie zal ook de rol van de Europese Commissie bij de verlenging van de vergunning voor glyfosaat tegen het licht houden en nagaan of de betrokken Europese agentschappen over voldoende geld en personeel beschikken. 

Bron: Belga

Volg VILT ook via