nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.12.2018 België is middelmatige leerling in de klimaatstrijd

België is één plaatsje gestegen op de ranglijst van landen en hun beleid betreffende de opwarming van het klimaat, maar met een 31e plaats op 57 blijft het Belgische beleid erg middelmatig. Dat stelt de Climate Change Performance Index, opgesteld door milieu-ngo's. Het overzicht werd gepubliceerd ter gelegenheid van de klimaatconferentie COP24 in het Poolse Katowice. De auteurs willen aantonen welk substantieel verschil er bestaat tussen een globale opwarming met twee procent of één met anderhalve procent.

De index, die jaarlijks wordt gepubliceerd tijdens klimaatconferenties van de Verenigde Naties (VN), is opgesteld door 350 deskundigen inzake energie en milieu, en geeft een klassering van 56 landen plus de Europese Unie in haar geheel, gebaseerd op 14 criteria gegroepeerd in vier categorieën. Dat zijn: de uitstoot van broeikasgassen, het gebruik van hernieuwbare energie, efficiënt energieverbruik en klimaatbeleid. In de index wordt het gebrek aan politieke wil betreurd in "sommige landen".

Scoort België erg middelmatig, zeker in vergelijking met onze buurlanden, dan worden veruit de slechtste cijfers gepresenteerd door Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten. Die twee landen bengelen voor alle criteria onderaan. België eindigt in die deelrangschikkingen tussen een 20e plaats als beste resultaat en een 49ste als zwakste (wat betreft het energiegebruik per capita). "De rangschikking bevestigt dat België erg middelmatig blijft presteren op klimaatvlak", zo reageerde Noë Locoq, klimaatverantwoordelijke bij Inter-environnement Wallonie. "Het is dringend tijd dat het klimaat een centrale rol krijgt in het beleid. We moeten uit die schizofreen aandoende toestand klimmen en de impact van de politieke beslissingen inzake het klimaat ernstig evalueren".

Zoals steeds laat het rapport in alle indices de eerste drie plaatsen vrij, omdat geen enkel land volgens de opstellers een echt afdoend milieubeleid voert. De beste leerlingen van de klas zijn Zweden, Marokko en Litouwen. "Ondanks de groei en de competitiviteit van hernieuwbare energie", toont het rapport aan dat "het merendeel van de regeringen een gebrek aan politieke wil toont om op het noodzakelijke tempo van de fossiele energie af te stappen". Dat geldt dus met name voor Saoedi-Arabië, dat op de laatste plaats geparkeerd blijft. De Verenigde Staten verliezen drie plaatsen, weinig verwonderlijk na het besluit van president Donald Trump om uit het milieuakkoord van Parijs te stappen. Trump blijft ook ontkennen dat de klimaatverandering (die hij intussen wel als feit aanvaardt) door de mens wordt veroorzaakt.

In de staart van het peloton bevinden zich ook Iean en Taiwan, plus behoorlijk wat landen uit de G20: Japan, Turkije, Canada, Australië en Zuid-Korea. Gunstiger zijn de ontwikkelingen in de qua bevolking grootste landen ter wereld. Zo stijgt India van 14 naar 11, te danken aan het verhoogd gebruik van hernieuwbare energie, en springt China van 41 naar 33, een weerspiegeling van de overheidsinspanningen om de industriële uitstoot te beteugelen en het gebruik van hernieuwbare energie te stimuleren. Als blok wint ook de Europese Unie vijf plaatsen om op 16 terecht te komen. Dat is evenwel niet te danken aan de prestaties van de grote twee: Duitsland daalt van 22 naar 27, Frankrijk van 15 naar 21. Overigens wordt 'Katowice' overschaduwd door slecht nieuws van het milieufront. Zo is de uitstoot van CO2, de grote boosdoener onder de fossiele energieën, in 2018 voor het eerst in zeven jaar weer gestegen.

Bron: Belga

Beeld: Touringforum.be

Volg VILT ook via