nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.10.2016 "België komt engagement in strijd tegen honger niet na"

Hoewel België in 2015 verwacht werd meer dan 433 miljoen euro uit te geven aan landbouw en voedselzekerheid, heeft het daarvan slechts 158 miljoen werkelijk besteed. Dat zegt de Coalitie tegen de Honger, een vereniging van de belangrijkste Belgische ngo’s die vechten tegen honger, in een rapport dat ter gelegenheid van Wereldvoedseldag voorgesteld wordt in het Parlement. De coalitie vraagt aan minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo om zijn engagementen ter ondersteuning van duurzame en familiale landbouw opnieuw te bevestigen en maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat België zijn verbintenissen nakomt. 

Ter gelegenheid van Wereldvoedseldag, die ons eraan herinnert dat bijna 800 miljoen mensen wereldwijd honger lijden, maakt de Coalitie tegen de Honger de balans op van de Belgische ontwikkelingshulp voor landbouw en voedselzekerheid. “België heeft minder dan 40 procent van de beloofde middelen werkelijk besteed aan landbouw en voedselzekerheid”, zo luidt de conclusie van de Coalitie tegen de Honger.

“Dit rapport was nodig, vooral na het verstrijken van de Millenniumdoelstellingen in 2015 en bij het begin van de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die als expliciet doel hebben tegen 2030 een einde te maken aan honger in de wereld,” zegt Manuel Eggen van FIAN België. België had zich ertoe geëngageerd om tegen het jaar 2015 15 procent van de officiële ontwikkelingshulp te besteden aan landbouw in ontwikkelingslanden. Die steun moest bovendien vooral gericht zijn op duurzame familiale landbouw. 

“Deze financiële toezeggingen en strategische prioriteiten zijn positief en ambitieus,” zegt Jean-Jacques Grodent van SOS Faim. “Maar volgens de cijfers die we ontvangen hebben van de administratie, is het doel lang niet bereikt, wat deels te verklaren valt door de structurele vermindering van het Belgische budget voor ontwikkelingssamenwerking sinds 2011. Bovendien vergroot het opheffen van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid – een beslissing genomen door minister De Croo in 2015 – het risico dat er in de toekomst nog meer gsneden zal worden in de begroting voor landbouw en voedselzekerheid.

Dat wat het budget voor ontwikkelingssamenwerking betreft. Volgens de Coalitie is er echter ook een groot probleem met de bestemming van het geld. “Een aanzienlijk deel van het ontwikkelingsbudget beantwoordt niet aan de prioriteit rond familiale landbouw, maar wordt aangewend voor de financiering van projecten die multinationals in de agro-industrie ten goede komen – projecten waarvan de gevolgen op ontwikkeling eerder beperkt zijn… en er doorgaans zelfs haaks op staan”, zo klinkt het. De Coalitie vraagt dan ook meer “beleidscoherentie”. 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via