nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.06.2018 België koploper innovatieve netwerken en samenwerking

Uit het Europees innovatiescorebord 2018 dat de Commissie heeft gepubliceerd, blijkt dat de prestaties van de EU op het gebied van innovatie blijven verbeteren, maar ook dat verdere inspanningen nodig zijn om de internationale concurrentiepositie van Europa zeker te stellen. "Uit deze editie van het scorebord blijkt opnieuw dat Europa sterk is in wetenschap maar onder de verwachtingen presteert op het gebied van innovatie”, zegt Carlos Moedas, commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie. Uit het rapport blijkt ook dat België Europese koploper is op vlak van innovatieve netwerken en samenwerking.

Elk jaar publiceert de Europese Commissie een vergelijkende beoordeling van de prestaties van de lidstaten op het gebied van innovatie, afgewogen tegen de resultaten van internationale concurrenten. Die gegevens helpen de lidstaten en de EU als geheel om na te gaan op welke gebieden gerichte inspanningen nodig zijn. “Uit het innovatiescorebord 2018 blijkt wederom dat Europa over een rijkdom aan uitmuntend talent en ondernemerschap beschikt, maar we moeten er beter in slagen deze om te zetten in succesverhalen”, legt Elżbieta Bieńkowska, commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf, uit.

Zweden is nog maar eens de innovatieleider binnen de EU, gevolgd door Denemarken, Finland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg, dat de groep van topinnovatoren dit jaar vervoegt. Duitsland zakt naar de groep van sterke innovatoren. Sinds 2010 zijn de innovatieprestaties van de EU gemiddeld met 5,8 procent gestegen. In de laatste acht jaar zijn de innovatieprestaties in 18 EU-landen gestegen en in tien EU-landen gedaald. De prestaties zijn het sterkst toegenomen in Litouwen, Malta, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, en het sterkst gedaald in Cyprus en Roemenië. Ons land staat op één in de specifieke categorie ‘innovatieve netwerken en samenwerking’.

Op wereldvlak is de Europese Unie Canada, Japan en de Verenigde Staten aan het bijbenen. De EU behoudt haar voorsprong op China, maar deze wordt snel kleiner omdat China er bijna drie maal zo snel op vooruitgaat als de EU. Ten opzichte van Zuid-Korea bouwt de EU een achterstand op, maar in de komende jaren wordt een geleidelijke inhaalbeweging verwacht. In Europa zijn de innovatieprestaties vooral verbeterd op het gebied van breedbanddekking, human resources en de aantrekkelijkheid van onderzoekssystemen, vooral door internationale co-publicaties.
 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via