nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

13.09.2017 België moet oude vergoedingen voor BSE-tests opvorderen

Het Europees Hof van Justitie volgt de conclusie van de advocaat-generaal in een rechtszaak tegen België omtrent de ongeoorloofde terugbetaling van BSE-tests. België wordt dus veroordeeld omdat de federale overheid begin jaren 2000 te gul is geweest bij het terugbetalen van verplichte BSE-tests aan veehouders. Ons land mocht niet meer dan 40 euro per test vergoeden, al de rest komt voor het Hof neer op verboden staatssteun. Het gaat om een bedrag van ongeveer 6,6 miljoen euro dat België moet terugvorderen bij de betrokken landbouwers. Minister Ducarme laat onderzoeken hoe de financiële impact voor hen beperkt kan blijven.

Begin jaren 2000 werden in België jaarlijks honderdduizenden runderen getest op BSE of de zogenaamde dollekoeienziekte. De tests werden destijds deels of zelfs volledig gefinancierd door het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) en het Voedselagentschap. De Belgische staat was daarbij volgens de rechters van het Europees Hof van Justitie te gul. Ons land mocht niet meer dan 40 euro per test vergoeden, al de rest is volgens het Hof verboden staatssteun. In totaal zou het om 6,6 miljoen euro staatssteun gaan, voor BSE-tests die zijn uitgevoerd tussen 1 januari 2003 en 30 juni 2004 en nadien integraal zijn terugbetaald.

De Europese Commissie heeft ons land daarvoor meermaals op de vingers getikt en krijgt nu dus gelijk van het Europees Hof van Justitie. De bedragen boven de 40 euro per test zijn niet met de interne markt verenigbaar en moeten worden teruggevorderd. Ons land liet na om vooraf de goedkeuring van de Commissie te vragen. Nadien heeft het altijd bestreden dat het om onwettige staatssteun gaat, maar ondertussen zijn alle rechtsmiddelen uitgeput. Het dispuut sleepte jarenlang aan zodat er nu een boete-interest verschuldigd is.

De begunstigden waren voornamelijk rundveehouders, en in mindere mate ook veehandelaars en slachthuizen. Aan de uitleg dat het onmogelijk is om hen jaren later nog te identificeren, werd geen geloof gehecht. Gelet op de conclusie van de advocaat-generaal lag een veroordeling in de lijn der verwachtingen. Het Voedselagentschap (FAVV) heeft daarop geanticipeerd door de voorbije maanden overleg te plegen met de Commissie. Minister Ducarme laat het FAVV nu onderzoeken welke pistes Europa genoegdoening geven zonder een al te grote impact op de rundvleesketen.

Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen voor de landbouwers zullen zijn na het arrest van het Europees Hof van Justitie over de overheidssteun voor het opsporen van de gekkekoeienziekte. Dat zegt boerenbond woensdag in een reactie. De organisatie is wel tevreden dat federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) laat onderzoeken hoe hij de impact kan beperken.
Volgens het Europees Hof is de overheidssteun die de Belgische boeren in 2003 en 2004 hebben gekregen voor de kosten die ze maakten voor het opsporen van de gekkekoeienziekte, strijdig met de Europese regels. De overheid moet daarom 6,6 miljoen euro terugvorderen bij de landbouwers. Maar landbouwminister Ducarme wil de gevolgen van het arrest zo beperkt mogelijk houden en heeft het federaal voedselagentschap (FAVV) de opdracht gegeven om daartoe een aantal pistes te onderzoeken.
 
Wat de precieze gevolgen voor de betrokken landbouwers zullen zijn, is voorlopig nog onduidelijk, reageert Koen Mintiens van Boerenbond. "Het is allemaal nog weinig concreet", zo zegt hij. "Maar het is wel een goed signaal van de minister om alle opties te laten bekijken voor het beperkt houden van de schade" Mintiens denkt dat het sowieso moeilijk zou worden om het volledige bedrag terug te vorderen. "Dan zou men alle afzonderlijke betalingen van bijna 15 jaar geleden moeten traceren. Sommige van die landbouwbedrijven bestaan intussen zelfs niet meer."
 
Boerenbond is er tot slot wel gerust in dat een vergelijkbaar scenario zich in de toekomst niet meer zal voordoen. Bij het behandelen van de fipronil-crisis heeft de federale regering bijvoorbeeld ook een voorontwerp aanvaard dat compensaties mogelijk maakt voor bedrijven die het slachtoffer werden in die zaak. "Maar er wordt nu wel beter toegekeken op de manoeuvreerruimte waarover men beschikt. En ik denk dat de overheid ook geleerd heeft uit haar fouten en die maatregelen nu voorlegt aan de Europese Commissie." Ook op het kabinet van Ducarme klinkt het woensdag dat de fipronil-oplossing geen risico inhoudt, omdat er een notificatie naar Europa is gestuurd.

Meer info: Europees Hof van Justitie 

Bron: eigen verslaggeving / Belga

Volg VILT ook via