nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.10.2017 België nog onbeslist over Europese glyfosaattoelating

België heeft nog geen standpunt ingenomen over het voorstel van de Europese Commissie om de toelating voor glyfosaat met tien jaar te verlengen. Federaal minister van Landbouw Denis Ducarme heeft extra informatie gevraagd aan de Europese Commissie. Volgende week woensdag zouden de lidstaten de knoop moeten doorhakken. Van Frankrijk, Oostenrijk en Italië is al geweten dat ze tegen een nieuwe markttoelating voor de onkruidbestrijder zullen stemmen. Nederland gelooft dan weer wel in de veiligheid van het product.

Glyfosaat is de actieve stof die voorkomt in bepaalde onkruidverdelgers, waarvan Roundup zowat de bekendste is. De stof is omstreden nadat een studie van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) glyfosaat aan kanker had gelinkt. Omdat studies van Europese agentschappen geen bewijs voor die link vonden, wil de Europese Commissie de toelating voor glyfosaat toch tien jaar verlengen. De onderbouw van die studies ligt echter onder vuur door gelekte documenten van Roundup-fabrikant Monsanto. Het Europees Parlement pleit voor een totaalverbod vanaf december 2020.

"Het gaat om een belangrijk dossier, zowel voor de uitdagingen die eruit voortvloeien op het vlak van volksgezondheid, als wat betreft de sterke afhankelijkheid van de landbouwsector. Daarom wacht ik op een reeks antwoorden van de Europese Commissie vooraleer een vastberaden standpunt in te nemen. Ik wil dit dossier immers zo volledig mogelijk behandelen met het oog op de beslissingen die genomen moeten worden op Europees niveau. Het zou fout zijn van de oppositie om vooruit te lopen op het Belgische standpunt", zegt minister Ducarme.

Het particulier gebruik van glyfosaat is in ons land al verboden. Zowel Vlaanderen, Wallonië als Brussel hebben een verbod op het gebruik van producten op basis van deze onkruidverdelger aangekondigd. Phytofar, de Belgische Vereniging van de Industrie van Gewasbeschermingsmiddelen, heeft juridische stappen ondernomen tegen deze beslissingen. Het wil daarmee aanklagen dat de regio's zich het recht toe-eigenen om het gebruik van producten op basis van een actieve stof te verbieden terwijl de goedkeuring van een actieve stof een Europese bevoegdheid en de toelating van een product een federale materie is.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: Wikicommons Aron Urb

Volg VILT ook via