nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.01.2017 België ondersteunt FAO met 14 miljoen euro

België heeft zijn engagement binnen de Voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) bevestigd met een bijdrage van 14 miljoen euro voor de bescherming van de landbouw in landen die getroffen worden door een ramp. Met het bedrag kan de capaciteit van de FAO en de lidstaten verhoogd worden om bij rampen of in crisissituaties onmiddellijk in te grijpen en de veerkracht van kwetsbare landbouwers op lange termijn te versterken. 

De FAO is één van de organisaties onder de koepel van de Verenigde Naties die wereldwijd actief is bij alles wat met voedselvoorziening te maken heeft. Dat wil zeggen dat de FAO nadenkt en informeert over landbouw, maar ook in de bres springt bij noodsituaties. De Belgische overheid is een trouwe partner van de organisatie en herbevestigt nu zijn steun met een nieuwe bijdrage van 14 miljoen euro.

"Wij appreciëren zeer de inspanningen van België om woorden om te zetten in daden op de World Humanitarian Summit van Istanbul door over te gaan tot een flexibele en meerjarige humanitaire steun", aldus FAO-directeur Dominique Burgeon. "Met zijn bijdrage erkent België de essentiële rol die de landbouw voor miljoenen mensen over heel de wereld speelt."

De FAO wijst verder nog op het belang voor de landbouw van langdurige projecten omdat die een steun betekenen over verschillende seizoenen en oogsten. De FAO zal met het grootste deel van de Belgische bijdrage meerjarenprogramma's opstarten om de weerbaarheid van de landbouwers bij crisissen te verhogen. 

Bron: Belga

Beeld: FAO

Volg VILT ook via