nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.06.2018 België sluit aan bij front voor behoud van GLB-budget

België vervoegt een alliantie met zes andere lidstaten die ervoor pleiten dat het Europese landbouwbudget na 2020 even groot moet blijven. Dat heeft federaal minister van Landbouw Denis Ducarme meegedeeld in de marge van een informele bijeenkomst met zijn Europese ambtgenoten in Sofia. Eerder gaf Vlaams minister Joke Schauvliege al aan uiterst bezorgd te zijn over de financiering van het GLB. “Ook in Vlaanderen zullen er zware keuzes moeten gemaakt worden, bijvoorbeeld inzake investeringssteun”, zei ze.

België bestudeert momenteel nog verscheidene aspecten van het voorstel, maar volgens Ducarme is het duidelijk dat er minder landbouwgeld naar België dreigt te vloeien. De gecumuleerde besparingen in de rechtstreekse inkomenssteun voor de boeren en in de budgetten voor plattelandsontwikkeling komen voor ons land neer op een verlies van 400 tot 600 miljoen euro, zei hij zijn aankomst in Sofia. "Er worden van een bepaald aantal landen zeer grote inspanningen gevraagd. We vrezen dat landbouw een aanpassingsvariabele zal blijven in de Europese begroting. Dat is moeilijk te aanvaarden", reageerde de minister. 

Ook in Frankrijk, Spanje, Finland, Ierland, Griekenland en Portugal is de beslissing van de Europese Commissie om te snoeien in het landbouwbudget om het verlies van de Britse bijdrage op te vangen en nieuwe beleidsdomeinen te financieren, niet goed gevallen. "Wij vragen dat het landbouwbudget wordt verhoogd om het terug op zijn huidige niveau te brengen. Enkel zo zullen we de uitdagingen op het vlak van economie, gezondheid, milieu en klimaatverandering met succes het hoofd kunnen bieden", aldus Ducarme die na overleg met Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege en haar Waalse evenknie René Collin heeft besloten om front te vormen met deze zes lidstaten. Ze zullen hun standpunt verdedigen op de formele vergadering van landbouwministers op 18 juni in Luxemburg.

Eerder liet Schauvliege in een reactie aan Boerenbond al weten dat ze zeer bezorgd is over de financiering van het GLB. “De voorstellen houden nieuwe mogelijkheden in voor producentenorganisaties, maar tegelijk zullen er zware keuzes moeten gemaakt worden. Ik denk bijvoorbeeld aan de investeringssteun.” De minister wees ook op de dubbele verantwoordelijkheid die de lidstaten voortaan moeten opnemen. “Lidstaten zullen niet alleen samen met het Europees Parlement het GLB politiek moeten vastleggen, zij zullen ook medeverantwoordelijk worden gesteld voor de uiteindelijke uitvoering en controle ervan”, klinkt het. De minister belooft dit te doen in nauw overleg met de stakeholders.  

Bron: Belga/Boerenbond.be

Volg VILT ook via