nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

04.08.2017 België werkt mee aan dronecamera voor precisielandbouw

Verschillende Belgische spelers zijn betrokken bij de ontwikkeling van een hyperspectrale camera die drones in staat stelt om beelden te schieten met een enorm hoge resolutie. De camera wordt al gebruikt aan boord van satellieten, maar krijgt er met precisielandbouw een heel nieuw toepassingsveld bij. Momenteel wordt de camera ingezet in Denemarken voor onderzoek naar biodiversiteit, en in Australië en in Italië om commerciële data aan landbouwers te verstrekken. Dat meldt het European Space Agency (ESA).

Precisielandbouw vertrekt van het principe dat zowel dieren als planten heel erg specifieke behandelingen krijgen. Op die manier worden inputs efficiënter gebruikt en kunnen betere resultaten behaald worden. Om die specifieke behandeling mogelijk te maken zal in de toekomst een heel legertje sensoren en camera’s data aanleveren die dan door software en/of de landbouwer zelf geïnterpreteerd kan worden.

Aan het steeds breder wordende assortiment hoogtechnologische hulpmiddelen mag binnenkort ook de hyperspectrale camera voor drones worden toegevoegd. Die camera wordt momenteel al gebruikt door het European Space Agency (ESA) dat er zijn satellieten mee uitrust, en heeft ook een Belgisch kantje: de camera combineert het potentieel van een nieuwe hyperspectrale chip van het Leuvense Imec met de beeldverwerkingscapaciteit van VITO Remote Sensing uit Mol, gevoed door de ervaringen die zijn opgedaan met de aardobservatiesatellieten van ESA.

Hyperspectrale beeldvorming verzamelt en verwerkt informatie in een groot deel van de verschillende golflengten van het elektromagnetisch spectrum. Door de ‘vingerafdrukken’ te bestuderen die bepaalde objecten in het elektromagnetisch spectrum achterlaten kan men hun eigenschappen bestuderen. Momenteel maken al drie klanten gebruik van een eerste versie van de ButterflEYE LS-camera, zo meldt ESA: in Denemarken wordt er biodiversiteitsonderzoek mee verricht, in Australië wordt hij ingezet voor landbouwonderzoek en ook Italië worden de data die de camera genereert al gebruikt door landbouwers.

De camera weegt amper 400 gram, maar is bijzonder krachtig. Door zijn lage gewicht past hij uitstekend op kleine onbemande vliegtuigjes en kan hij gedetailleerde metingen uitvoeren, niet alleen voor precisielandbouw, maar ook voor bosbouw, de monitoring van biomassa, enzovoort. Specifiek voor landbouw is het erg interessant dat de camera zichtbare en bijna-infrarode golflengten waarneemt. “Een camera die gevoeliger is voor subtiele kleurschakeringen laat toe problemen vast te stellen die men met het blote oog of een normale camera niet kan zien tot het te laat is om er nog iets aan te doen”, aldus Bavo Delauré van VITO Remote Sensing.

Meer info: ESA

Bron: esa.int

Beeld: ESA

Volg VILT ook via