nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.08.2017 Belgische export levende dieren stijgt

Het aantal levende dieren dat vanuit België naar het buitenland wordt geëxporteerd om te slachten is volgens cijfers van ex-minister van Landbouw Willy Borsus, opgevraagd door Yoleen Van Camp (N-VA), de voorbije vijf jaar met 35 procent gestegen. Het ging in 2016 om 126 miljoen levende dieren, waarvan ongeveer 125 miljoen kippen. “Het klopt dat de levende uitvoer stijgt”, aldus Boerenbond. “Vooral naar Duitsland, waar de loonkosten lager liggen en het dus goedkoper is om dieren te laten slachten.”

Kamerlid Yoleen Van Camp wilde van intussen ex-minister van Landbouw Willy Borsus weten hoeveel dieren er in ons land geslacht worden. Dat blijken er nooit zo veel geweest te zijn als in 2016, namelijk 319 miljoen stuks, tegenover 304 miljoen geslachte dieren in 2013. Een opmerkelijke vaststelling, want de vleesconsumptie in ons land vertoont al ettelijke jaren een dalende tendens. In 2006 at de Belg nog gemiddeld 94,2 kilo vlees per jaar, in 2015 was dat geslonken naar 84,1 kilo. Enerzijds zit het groeiende aandeel pluimvee daar voor iets tussen. De consument eet steeds minder rundvlees en steeds meer kip.

Anderzijds tonen de cijfers een groeiend belang van de export van vlees. Daarbij valt vooral de stijging van de export van levende dieren op: in vijf jaar steeg de export met 35 procent. Boerenbond bevestigt de tendens van het toenemend aantal levende dieren dat uitgevoerd wordt naar het buitenland. “Die gaan vooral richting Duitsland, waar de loonkosten beduidend lager liggen en het dus goedkoper is om de dieren te laten slachten”, aldus Francois Huyghe. “Nadat de slachting daar heeft plaatsgevonden, komt een groot deel van het vlees opnieuw naar ons land voor consumptie. Dat is uiteraard geen goede zaak voor onze Belgische slachterijen.”

"We zijn minder vlees gaan eten, maar dit leidt niet tot minder dierenleed", zo reageert N-VA-Kamerlid Yoleen Van Camp. "Onze vleesconsumptie neemt wel af, maar we zien tegelijk ook een shift van rundvlees naar gevogelte. Daardoor worden meer kippen geslacht en stijgt het absolute aantal slachtdieren. Als we het in België geslachte vlees optellen met wat ingevoerd wordt en daarvan aftrekken wat wordt uitgevoerd, krijgen we een beeld van hoeveel vlees nu effectief voor de Belgische monden is bestemd: jaarlijks 827 miljoen kilo, afkomstig van varkens, runderen en kippen."

“Zowel op ecologisch vlak als op vlak van dierenwelzijn moeten we onze vleesconsumptie herbekijken”, zo gaat Van Camp verder. “De overheid moet daar een rol in spelen, maar staat voor een moeilijke problematiek in deze geglobaliseerde wereld. Als we onze landbouwers en slachthuizen strengere regels opleggen, dan stijgt de import van het vlees vanuit andere landen. Het ministerie van Milieu in Duitsland bijvoorbeeld serveert tijdens officiële evenementen enkel nog vegetarische gerechten. Op die manier kan een overheid een goed voorbeeld stellen.”

Bron: Belga / Gazet van Antwerpen / De Morgen

Volg VILT ook via