nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.05.2014 Belgische instanties lusten voedseltaks niet

Wordt de voedseltaks een belangrijk wapen in de strijd tegen obesitas? In België is dat nog niet aan de orde. Het enthousiasme in beleidsmiddens en bij producenten én consumenten is klein, zo blijkt uit een studie aan de Universiteit Gent. Om dat te achterhalen, interviewden twee masters in de gezondheidswetenschappen 25 sleutelfiguren uit het beleid en uit producenten- en consumentenorganisaties. De resultaten van hun onderzoek vatten zij samen voor de databank van de Vlaamse ScriptiePrijs.

In België heeft één op de twee mannen overgewicht, bij vrouwen is dat ongeveer één op drie. Een belangrijke oorzaak van overgewicht is een ongezond voedingspatroon. Met heffingen op ongezonde voedingswaren zou men de prijs van bepaalde producten kunnen opdrijven en zo de verkoop ervan terugdringen. Isabelle Moncarey en Sofie Van den Abeele, twee masterstudenten aan de UGent, gingen onder begeleiding van de professoren Ignaas Devisch en Lieven Annemans na of er een draagvlak is voor de invoering van voedseltaksen in België. Zij interviewden daarvoor de verschillende stakeholders.

De invoering van voedseltaksen behoort tot het domein van de FOD Volksgezondheid. Daar is men voor noch tegen de maatregel. Eerst wil men er het mogelijk effect van voedseltaksen bekijken. Want die gevolgen zijn nog onduidelijk. Simulaties geven aan dat voedseltaksen een positief effect op het koop- en consumptiegedrag kunnen hebben. Maar de taksen kunnen verschillende vormen aannemen waarbij de ene vorm al wat effectiever is dan de andere.

Die onduidelijkheid maakt dat andere overheidsdiensten zoals de FOD Economie en FOD Financiën, die bij een invoering van voedseltaksen bevoegd zouden worden voor de controle op de maatregel, eerder sceptisch zijn. Ook de producentenorganisaties zijn kritisch. Zolang niet is bewezen dat zo’n taksen werken en de volksgezondheid dus verbeteren, zien zij het vooral als een fiscaal experiment. De taksen komen dan louter de overheid, die extra inkomsten kan innen, ten goede. De producenten vrezen ook dat voedseltaksen tot banenverlies en de stigmatisering van bepaalde producten zullen leiden.

Ook de consumentenorganisaties lopen niet warm voor zo’n taks. Zij zijn vooral bezorgd over de mogelijke sociale gevolgen. Ze vrezen dat armere gezinnen zwaarder getroffen zouden worden door de taks, vermits die hun beperkte koopkracht verder zou verkleinen. Toch zijn sommige consumentenvertegenwoordigers wel te vinden voor voedseltaksen, op voorwaarde dat de invoering ervan aantoonbare gezondheidsvoordelen oplevert en ondersteund wordt door sensibiliseringsacties.

“Voedseltaksen zullen in België niet snel worden ingevoerd. Hiervoor moet eerst hun effectiviteit worden aangetoond. Maar daarvoor is onderzoek rond voedseltaksen nodig en tot heden waren er nog geen concrete plannen voor zulke studies. Misschien dat daar straks met een nieuwe regering verandering in komt”, zo concluderen de onderzoeksters.

Bron: scriptieprijs.be

Volg VILT ook via