nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.12.2017 Belgische uitstoot niet-ETS sectoren moet 35% omlaag

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben donderdag een akkoord bereikt over nationale doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in alle sectoren die niet deelnemen aan de handel in uitstootrechten: bouw, transport, landbouw, bosbouw, afvalverwerking, enz. Samen vertegenwoordigen de niet-ETS sectoren ongeveer 60 procent van de Europese uitstoot. België moet tegen 2030 de uitstoot van deze sectoren met 35 procent verminderen.

De onderhandelaars raakten het eens over één van de speerpunten van de Europese strategie om de klimaatafspraken van Parijs waar te maken: de uitstoot met 30 procent verminderen in de sectoren die niet deelnemen aan de handel in uitstootrechten. Industrie en energiesectoren die wel onder het emissions trading system (ETS) vallen, dienen hun uitstoot met 43 procent terug te dringen in dezelfde tijdspanne. De Europese Unie heeft er zich immers toe verbonden om de totale broeikasgasuitstoot met 40 procent te doen dalen tegen 2030 in vergelijking met 1990.

Zowel de lidstaten als de Europarlementsleden schaarden zich achter de verdeelsleutel die de Europese Commissie in de zomer van vorig jaar had uitgewerkt, en die voornamelijk is gebaseerd op het bbp per hoofd van de bevolking. Van België wordt in dat kader verwacht dat het de uitstoot tegen 2030 met 35 procent terugdringt, met 2005 als referentiejaar. Voor landbouw wordt CO2 niet meegenomen in de taakstelling.

De Europese onderhandelaars bouwen wel wat flexibiliteitsmaatregelen in. Zo raakten de lidstaten en de parlementsleden het onlangs ook eens over nieuwe regels voor het inboeken van de absorptie van broeikasgassen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw (LULUCF). Ook over de hervorming van de Europese markt voor uitstootrechten sloten ze dit najaar een akkoord.

Het akkoord moet nog bekrachtigd worden, maar twee jaar na de top van Parijs is het wettelijke kader voor de uitvoering van de klimaatafspraken zo goed als rond. "Dit is het bewijs dat Europa in de voorhoede van de strijd tegen klimaatverandering blijft", onderstreept eurocommissaris voor Klimaatactie en Energie Miguel Arias Cañete. Het nieuwe pakkket wetgeving toont volgens haar aan dat de Europese beleidsacties bijdragen aan de beloofde klimaatvriendelijke economie die zowel circulair als competitief is.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via