nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.04.2017 BEMEFA gaat verder als Belgian Feed Association

BEMEFA, de Beroepsvereniging van Mengvoederfabrikanten in België, gaat voortaan verder onder de naam Belgian Feed Association, afgekort BFA. “Deze nieuwe naam onderstreept de internationale context waarin onze industrie zich moet waarmaken”, zei voorzitter Frank Decadt op de algemene vergadering van de federatie. Samen met de nieuwe naam komt er ook een nieuw logo en een opgefriste missie. “Daarin zit een nadrukkelijke verwijzing naar de maatschappelijke aanvaarding waar de diervoedersector permanent wil naar streven”, klinkt het.

Op basis van een denkoefening ‘Visie 2020’ heeft de sectorfederatie haar visie en missie tegen het licht gehouden en geactualiseerd. Er werd geopteerd om de Vlaams-Waalse benaming BEMEFA-APFACA af te voeren en te kiezen voor het uniforme ‘Belgian Feed Association’ (BFA). “De keuze voor een Engelstalige naam is ingegeven door de internationale context waarin onze federatie steeds vaker opereert”, vertelt directeur-generaal Yvan Dejaegher. “Op het internationale forum spelen wij steeds vaker een sleutelrol en door die nieuwe naam willen we dit benadrukken.”

Maar de vernieuwing gaat verder dan de naam. Ook de missie van BEMEFA werd opgefrist. “In de oorspronkelijke missie stond enkel het ledenbelang centraal. In de nieuwe missie komt het ledenbelang nog steeds op de eerste plaats, maar we vinden het ook belangrijk dat we ons continu aanpassen aan de veranderende maatschappij”, vertelt Decadt. Dat staat dan ook expliciet in de nieuwe missie: ‘De missie van BFA bestaat erin de belangen van haar leden te behartigen en te streven naar de algemene maatschappelijke aanvaarding van een duurzame diervoederproductie.”

Met een nieuwe naam en een nieuwe missie drong zich ook een nieuw logo op. Daarin staan de letters BFA, de afgekorte naam van de Belgian Feed Association, gecombineerd met een blauwe hemel en een groene ondergrond. “Missie en logo zouden een aantal kernboodschappen moeten omvatten: reputatie, vertrouwen, gesprekspartner, eenheid, toekomstgericht, internationaal, vooruitstrevend en dynamisch”, stelt Yvan Dejaegher. “Zij vormen de leidraad voor de taken die BFA moet uitvoeren.”

Dat het BFA met die maatschappelijke aanvaarding van de diervoedersector menens is, blijkt onder meer uit de inspanningen die er geleverd worden om tegen eind 2017 te komen tot een halvering van het antibioticagebruik in gemedicineerde varkensvoeders. “Eind 2016 konden we een reductie laten optekenen van 36 procent tegenover het referentiejaar 2011. Dat is te danken aan een doorgedreven sensibilisering van alle schakels in de keten, inclusief de mengvoederfabrikanten, gecombineerd met een aantal concrete maatregelen, zoals het elektronisch voorschrift en geen gemedicineerde voeders meer voor vleesvarkens ouder dan 15 weken”, beweert de voorzitter.

Er kwamen alvast lovende woorden van Herman Diricks, CEO van het Voedselagentschap, richting de BFA-leden. “Het bewijst dat we mijns inziens een goede mix te pakken hebben van engagement en inzet van zowel de sectoren als de overheid, ondersteund door een minimum aan doeltreffende regelgeving”, citeert Decadt de FAVV-CEO die niet kon aanwezig zijn op de jaarvergadering. Toch wijst de voorzitter zijn leden erop dat de inspanning niet ten einde is. “Tegen eind dit jaar moeten we nog een bijkomende reductie van 14 procent realiseren. En zoals het spreekwoord zegt: het laaghangend fruit is intussen geplukt, dus de laatste procenten realiseren, zal zeker niet vanzelf gaan.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via