nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.02.2019 Bemestingsseizoen start conform de oude regels uit MAP5

Bij de start van het bemestingsseizoen roept de Vlaamse Landmaatschappij landbouwers op om doordacht te bemesten. Doordacht wil zeggen met de juiste bemestingstechniek en mestsoort, volgens de juiste dosis en op het juiste tijdstip. Het zogenaamde ‘4J’-principe staat ook in de ontwerptekst van het nieuwe mestactieprogramma (MAP6). Voorts hoeven landbouwers nog geen rekening te houden met het nieuwe mestactieplan. Voorlopig blijven de bepalingen van het huidige Mestdecreet gelden.

Uit het jongste Mestrapport valt op te maken dat het tijdstip van bemesten voor verbetering vatbaar is. Landbouwers laten zich vaak leiden door de weersomstandigheden, en het lijkt erop dat we een vroeg voorjaar krijgen. Maar het begin van de uitrijperiode is voor veel teelten niet het juiste tijdstip van bemesting. “Bemesten in functie van de behoeften van het gewas of de vermoedelijke zaai- of plantdatum, is dan ook aan de orde”, sensibiliseert de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Idealiter beschikt een veehouder over voldoende mestopslag. Wie zich bij de start van het bemestingsseizoen toch gedwongen ziet om plaats te maken in de mestkelder rijdt de mest best op grasland uit. Gras dat vroeg in het voorjaar begint te groeien, kan de nutriënten beter benutten dan maïs die pas over twee maanden wordt ingezaaid.

VLM vraagt landbouwers om het volgende in het achterhoofd te houden: “Bemest doordacht met de juiste mestsoort en bemestingstechniek, volgens de juiste dosis en op het juiste tijdstip.” Dit zogenaamde ‘4J’-principe is opgenomen in de ontwerptekst van MAP6. Met het zesde mestactieprogramma onderneemt Vlaanderen een nieuwe poging om de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw te reduceren. Zolang het nieuwe MAP niet van kracht is, gelden de bepalingen die gelden sinds 2015 (MAP5). Het huidige Mestdecreet maakt een onderscheid tussen focusbedrijven en niet-focusbedrijven. Voor focusbedrijven is bijvoorbeeld een strengere uitrijregeling van kracht.

Op de website van VLM vinden landbouwers meer informatie over hun bedrijfsstatus, de wettelijke uitrijregeling, de bemestingsnormen en de afstandsregels tot waterlopen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via