nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.02.2016 Benzine moet 8,5 pct bio-ethanol bevatten vanaf 2017

Op advies van de Raad van State heeft minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerpvoorstel ingediend dat de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen vastlegt die benzine moet bevatten. Vanaf 1 januari 2017 is elke geregistreerde aardoliemaatschappij verplicht te garanderen en te bewijzen dat de benzine een nominaal volume bio-ethanol bevat dat overeenkomt met 8,5 procent. Het voorstel werd intussen al goedgekeurd door de ministerraad. 

Vanaf 1 januari 2017 moet benzine minimaal 8,5 procent biobrandstoffen bevatten. Dat heeft de federale ministerraad op voorstel van Energieminister Marie Christine Marghem goedgekeurd. Het goedgekeurde ontwerp bevatte ook de aanpassingen die de Raad van State aangebracht had. Doel van het nieuwe ontwerp van koninklijk besluit is de hoeveelheid biobrandstoffen die wordt bijgemengd te verhogen om zo het aandeel hernieuwbare energiebronnen in het verkeer te verhogen.

Het ontwerp voorziet dat elke geregistreerde aardoliemaatschappij verplicht is om te garanderen en te bewijzen dat de volumes benzine die het jaarlijks voor verbruik inslaat minstens een nominaal volume bio-ethanol bevatten van 8,5 procent, en dat vanaf 1 januari 2017. Dat percentage zal door de algemene directie Energie voor het einde van 2018 geëvalueerd worden. De ministerraad belast verder nog de minister van Energie om dit ontwerp voor advies aan de Europese Commissie te bezorgen en een informatiecampagne te lanceren om de verbruiker te informeren.

Bron: Belga

Volg VILT ook via