nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.11.2018 Bereken je voetafdrukwinst met nieuwe CO2-tool

Vlaco, de vzw die de kwaliteit van het eindproduct van 45 composteringsinstallaties bewaakt, lanceert een eigen app. Met de app kunnen steden en gemeenten, burgers, potgrondproducenten en landbouwers berekenen hoeveel CO2 ze besparen door compost en digestaat te gebruiken. “Dankzij onze CO2-tool worden de voetafdrukwinsten in enkele seconden berekend”, zegt Christophe Boogaerts, projectcoördinator bij Vlaco. “Ideaal voor de gebruikers om mee naar buiten te komen, anderen te inspireren en aan het denken te zetten.”

Met onder andere het Burgemeestersconvenant engageert de helft van de Vlaamse steden en gemeenten zich om de CO2-uitstoot te verminderen. Het algemeen doel: de uitstoot op het grondgebied met minstens 20 procent terugdringen tegen 2020. “Het convenant is een initiatief van de Europese Commissie en heeft ook daarom een belangrijke Europese uitstraling”, klinkt het bij Vlaco. “Het is een mooie manier om de lokale inspanningen rond het terugdringen van broeikasgasuitstoot te schetsen en erover te communiceren. Gemeenten kunnen deze voetafdruk verder verminderen door de inzet van compost en gedroogd digestaat te gebruiken in de aanleg en onderhoud van hun openbaar groen.”

“Niet enkel steden en gemeenten, maar ook landbouwers gaan actief op zoek naar manieren om (nog) duurzamer te kunnen produceren”, zegt Christophe Bogaerts, projectcoördinator bij Vlaco. In 2017 namen Vlaamse landbouwers 120.000 ton compost en ongeveer 1.000.000 ton digestaatproducten af. “Hiermee stellen zij een goede daad voor het klimaat, want ze besparen hiermee maar liefst 100.000 ton CO2. Dit mag gerust duidelijker uitgespeeld worden.”

Vlaco wil deze inspanningen in kaart brengen en erover communiceren. “De CO2-tool van Vlaco is hiervoor een perfect kanaal en bovendien erg eenvoudig te gebruiken”, klinkt het. Via de app geef je het type en hoeveelheid product en de producttoepassing in. De voetafdrukwinst wordt onmiddellijk berekend als het aantal uitgespaarde kilo CO2-equivalenten. “Daarnaast krijg je er ook de omrekening naar CO2-uitstoot van x-aantal kilometers afgelegd met een gemiddelde personenwagen en het equivalent in uitstoot van x-keer een vliegtuigreis (H/T) Brussel-Barcelona.”

Het gebruiksgemak van de app staat in schril contrast met de complexiteit van de opbouw van de achterliggende CO2-tool. “Dat was ook onze opzet”, stelt Christophe Bogaerts. “We gaan voor een maximale inzetbaarheid en eenzelfde hoeveelheid gebruikscomfort. Erachter schuilt een wetenschappelijk onderbouwde motor die het gebruik van compost en digestaat naadloos vertaalt in de vermeden broeikasgasemissies.”

Ontdek de nieuwe app hier.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via