nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

11.01.2017 Beter poters met kleine groeischeuren dan geen pootgoed

In overleg met de sector zal het Departement Landbouw en Visserij deze campagne een uitzondering toestaan voor groeischeuren in pootaardappelen. Enkel knollen met groeischeuren dieper dan 1,5 cm zullen als knollen met misvormingen worden beschouwd. De weersomstandigheden waren in 2016 erg wispelturig, en dit heeft zijn effect gehad op de teelt van pootaardappelen. Door een ongelijkmatige groei, onder meer als gevolg van onregelmatige vochtvoorziening, ontstonden er groeischeuren in de knollen. Mocht de norm voor uitwendige gebreken even streng gehandhaafd worden als in andere jaren, dan dreigde er een tekort aan pootgoed voor bepaalde aardappelrassen.

Heel wat partijen Vlaams aardappelpootgoed vertonen in grote mate groeischeuren door het tegenvallende groeiseizoen 2016. Bij droogte stopt de groei en verliest de schil zijn elasticiteit, bij nieuwe groei na neerslag kan de knol dan scheuren of barsten. Het fenomeen komt in hoofdzaak tot uiting bij fritesrassen zoals Agria en Fontane.

De aanwezigheid van groeischeuren heeft echter geen effect op de intrinsieke kwaliteit van de pootaardappelen: de opkomst en groeikracht worden er niet door beïnvloed. Groeischeuren bij pootaardappelen worden beschouwd als een uitwendig gebrek. De Europese handelsnormen en het Vlaams keuringsreglement voorzien een maximale tolerantie van drie procent voor uitwendige gebreken.

Indien de aanwezigheid van de groeischeuren tijdens deze campagne mee gerekend zouden worden als uitwendig gebrek, is de kans reëel dat er een tekort aan pootgoed ontstaat van bepaalde aardappelrassen. De sector is er bevreesd voor dat het risico op frauduleuze handel dan toeneemt, wat op zijn beurt enorme fytosanitaire risico’s met zich meebrengt.

Om zulke problemen een stap voor te blijven, stemt het Departement Landbouw en Visserij er na overleg met de sector (Vlaamse Verbond van Pootgoedtelers, Inagro/PCA en Belgapom) mee in dat alleen knollen met groeischeuren dieper dan 1,5 cm in rekening gebracht worden voor de norm van drie procent. Enkel partijen die daarboven zitten, mogen niet in de handel worden gebracht. Partijen met groeischeuren minder dan anderhalve centimeter diep mogen ongeacht het aanwezigheidspercentage van de groeischeuren in de handel gebracht worden.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via