nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.05.2018 "Betonstop geen stap vooruit met aankondigingspolitiek"

Natuurpunt vraagt aan de Vlaamse regering dat ze haar beslissingen rond de betonstop effectief uitvoert, in plaats van deze voor zich uit te schuiven. “In 2012 keurde de regering een aantal acties op korte termijn goed. Eén ervan was het schrappen van woonuitbreidingsgebieden. Exact zes jaar later is er van deze actie nog niets in huis gekomen. Ook een nieuwe boskaart laat op zich wachten”, klinkt het bij Natuurpunt. “Als acties uitblijven, is een tijdelijke kap- en bouwstop gepast.”

Vanaf 2040 zouden we in Vlaanderen niet meer mogen bouwen in de open ruimte, maar moeten we ons beperken tot de al ingenomen ruimte, dat is de essentie van de betonstop. Nog elke dag wordt zes hectare open ruimte ingenomen door nieuwe huizen of bedrijven. Dankzij de betonstop moet dat aantal in 2025 naar drie hectare zijn teruggebracht en vanaf 2040 mag er geen open ruimte meer ingenomen worden. In aanloop naar de betonstop keurde de Vlaamse regering een aantal acties op korte termijn goed, neergeschreven in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Eén van die korte termijn acties waarmee in 2012 werd ingestemd, was het schrappen van woonuitbreidingsgebieden. Verspreid over heel Vlaanderen ligt nog 13.000 hectare woonuitbreidingsgebied, grond die in de toekomst nog bouwgrond kan worden. Alleen is het niet de bedoeling dat er op al die gronden ook effectief huizen komen. De gemeente- en stadsbesturen konden vorig jaar online aangeven wat de plannen met hun woonreservegebied zijn. Daar wordt dan rekening mee gehouden in de definitieve lijst met gronden die wel of niet bebouwd mogen worden. “Exact zes jaar na het opstellen van het beleidsplan is er nog geen woonuitbreidingsgebied geschrapt”, reageert Natuurpunt misnoegd.

“Ook van het beschermen van zonevreemde bossen kwam nog niets in huis. Een jaar geleden trok de regering de boskaart weer in en beloofde snel een betere oplossing. Maar die is er nog altijd niet”, zegt Natuurpunt. Op de boskaart werden zonevreemde bossen aangeduid die de regering wil beschermen. Vorig jaar schrapte minister-president Geert Bourgeois (N-VA) de omstreden boskaart omdat er teveel fouten in zouden zitten. “We rekenen erop dat de regering haar beslissingen effectief uitvoert, in plaats van deze voor zich uit te schuiven”, klinkt het bij Natuurpunt. “Met louter een aankondigingspolitiek is de betonstop geen stap vooruit. Integendeel, het zet aan om waardevolle bossen te kappen, en slecht gelegen terreinen nog snel te verkavelen. Als acties uitblijven, is een tijdelijke kap- en bouwstop gepast.”
 

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Bond Beter Leefmilieu

Volg VILT ook via