nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.02.2017 Beverschade in 2015-2016 met 100.000 euro gecompenseerd

In uitvoering van het Soortenschadebesluit van 2009 heeft het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in 2015 47.574 euro uitbetaald aan landbouwers die schade leden door bevers. Voor de in 2016 ingediende dossiers bedraagt de uitbetaalde schade voorlopig 47.410 euro. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege op een schriftelijke vraag van Gwenny De Vroe (Open Vld).

De Vlaamse beverpopulatie werd begin 2015 geschat op 240 tot 260 bevers. Vanuit het beleid wordt er in het kader van het soortenbeschermingsprogramma geprobeerd om zorg te dragen voor de beverpopulatie. Eventuele schade aan landbouwgewassen door de groeiende beverpopulatie kan vergoed worden via het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Hoeveel landbouwers ondervonden de voorbije jaren ook effectief schade van bevers? Dat wou Open Vld-parlementslid Gwenny De Vroe van minister Schauvliege weten.

Het agentschap ontving in 2015 zes meldingen van schade door bevers en in 2016 vier, zo blijkt uit de cijfers die minister Schauvliege ter beschikking stelt. Daarvan werden respectievelijk vijf en drie dossiers ingewilligd. Van één dossier uit 2016 moet de raming van de schade nog opgemaakt worden. Exclusief dat ene dossier bedroeg de schade vorig jaar 47.410 euro. Ook de Vlaamse Milieumaatschappij ontving als waterbeheerder een beperkt aantal klachten van landbouwers. "Hierbij werd steeds naar een passende oplossing gezocht", aldus Schauvliege.

Gazet van Antwerpen vlooide uit dat twee van de vijf dossiers uit 2015 en twee van de drie uit 2016 betrekking hebben op het Viersels Gebroekt. Door de dammen die de bevers er opwerpen, stromen de aangrenzende weilanden over. Zo is 29 hectare weiland van landbouwer André Van Tendeloo uit Viersel waardeloos geworden. Hij moet daardoor al zijn ruwvoeder aankopen. “Mijn schade van 2015 heb ik vlak voor Nieuwjaar uitgekeerd gekregen. Het gaat niet om het volledig verlies, want er wordt altijd vijf procent 'eigen risico' afgetrokken en ook de kosten om het rotte gras af te voeren, kan ik niet verhalen. Op sommige percelen raak je alleen nog met rupsbanden.”

Van Tendeloo kreeg te horen dat zijn aanvraag voor 2016 ook goedgekeurd is, maar op de uitbetaling is het nog wachten. Ook het beverschadedossier van een collega-landbouwer uit Grobbendonk die een weiland in Viersel heeft liggen, werd goedgekeurd. “Er zijn nog meer gedupeerden, maar omdat zo'n schadedossier indienen veel papierwerk vergt - je moet de schade binnen de twaalf dagen melden en er moeten mensen ter plaatse komen kijken - schrikt het velen af.”

Vlaams bevercoördinator Gert Van Hoydonck bevestigt de schade in het Viersels Gebroekt. Er resideert daar één beverfamilie. Intussen zou er op de Tappelbeek nog eentje zijn bijgekomen. Bij de aanstelling van de bevercoördinator werd gesteld dat Vlaanderen 500 beverfamilies wil. Op de vraag of dat streefdoel gehaald zal worden, antwoordt Van Hoydonck in de krant: “We gaan dat cijfer zeker halen, ik schat tegen 2019.”

Bron: Belga / Gazet van Antwerpen / eigen verslaggeving

Beeld: Natuurpunt

Volg VILT ook via