nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.09.2017 Bezorgdheid om boerenlandschap drijft Natuurpunt

Natuurbeschermers kijken naar het platteland als een landschap met belevingswaarde, terwijl het voor de landbouwers hun werkterrein is. Het één hoeft het ander niet uit te sluiten want, zo betoogt Natuurpunt-voorzitter Lieven De Schamphelaere op VILT.be, landschapsonderhoud past in het verdienmodel van streekgebonden landbouw. “Een haag langs een landbouwperceel betaalt zichzelf terug voor ondernemers die mikken op verbrede landbouw en afzet via de korte keten. Die haag bepaalt immers mee het karakter van een streek die aan de basis ligt van belevingsproducten.”

VILT maakte van de zomervakantie gebruik om op visite te gaan bij Lieven De Schamphelaere, voorzitter van Natuurpunt. Vlaanderens grootste natuurorganisatie drukt zijn stempel op het natuurbeleid, maar wil ook gehoord worden wanneer het over landbouw gaat. Opmerkelijk? Niet volgens voorzitter De Schamphelaere: “Meer nog dan in andere landen worden natuurbeschermers in Vlaanderen geconfronteerd met een hoogproductieve landbouw die een grote impact heeft op biodiversiteit en landschap. Landbouw wordt sterk gestuurd door het EU-beleid zodat de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) ons bezig houdt. Het GLB en bijbehorende EU-budget voor landbouw is een grote hefboom om in de toekomst anders om te gaan met het buitengebied.”

Met Dag van de Landbouw afgelopen zondag wou Boerenbond de diversiteit van de Vlaamse land- en tuinbouw in de verf zetten. De officiële opening van de sectorbrede opendeurdag vond bijvoorbeeld plaats op een anjerkwekerij. “Ondanks al die diversiteit is er toch één grote gemene deler bij al onze bedrijven, en dat is hun familiale karakter”, verklaarde Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker. Zij stelt resoluut dat industriële landbouw niet bestaat in Vlaanderen. Het is volgens haar niet omdat bedrijven werken met hoogtechnologische systemen of met vreemd kapitaal, of dat er grote volumes worden geproduceerd, dat het zou gaan om industriële landbouw. “Onze bedrijven zijn familiaal. De beslissingsbevoegdheid ligt in handen van de bedrijfsleider, de land- of tuinbouwer die zijn bedrijf naar eigen inzicht runt, daarin meestal bijgestaan door zijn of haar gezin.”

Natuurpunt ziet binnen de grote verscheidenheid aan landbouwbedrijven in Vlaanderen toch een tweedeling opdoemen: “Enerzijds kent Vlaanderen hoogproductieve landbouw genre glastuinbouw en intensieve veehouderij, anderzijds zijn er op het platteland ook boeren nodig die het landschap versterken en de consument van nabij voedsel voorzien. Hoogproductieve landbouwbedrijven evolueren verder richting hightech-landbouw.” Prangend is de vraag waar deze bedrijven thuishoren. Voorzitter Lieven De Schamphelaere gaat deze en andere vragen niet uit de weg in het interview met VILT.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Natuurpunt

Volg VILT ook via