nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.01.2015 BFV: "Handel in fruit wordt steeds internationaler"

De Belgische Fruitveiling (BFV) brengt in zijn ledenblad verslag uit over de invloed van de Rusland-boycot op het verkoopseizoen. In november en december bedroeg de middenprijs voor peren 40 eurocent per kilo, wat onverhoopt was gelet op de dramatische start (26 cent). “Het toont aan dat onze conference-peer troeven heeft”, aldus Filip Lowette en Erik Champagne, respectievelijk directeur en voorzitter van BFV. Die troeven wil de veiling uitspelen op binnen- en buitenlandse markten. De zoektocht naar afzetalternatieven voor Rusland brengt BFV in Azië, Noord-Afrika, Noord- en Zuid-Amerika.

Door de blokkade in Rusland zijn de fruitveilingen op zoek naar andere en nieuwe markten, zo ook de Belgische Fruitveiling. BFV heeft reeds jaren ervaring opgebouwd met de Aziatische markt, wat nu goed van pas komt. Het China-verhaal startte in 2006 en werd concreet in 2010, toen twaalf perentelers uit het Waasland de nodige procedures in acht namen opdat de Chinezen de overdracht van ziekten en plagen niet hoeven te vrezen. Indertijd ging het over 116 hectare peren die volgens de procedures werden geteeld en gecontroleerd.

In 2014 werden er ook percelen in Vlaams-Brabant en Limburg goedgekeurd. Voor 2015 mikt BFV op een verdere uitbreiding van de export naar China vanuit de verschillende Belgische provincies. Qua volume hoopt BFV op 400 hectare peren. Een tweede Aziatische markt met potentieel is India. Hoewel ons land sinds 2009 een toelating op zak heeft voor export van appels en peren werd er tot 2013 nagenoeg niet naar India geëxporteerd. Sinds 2014 is er een positieve wending want op 5 november arriveerden de eerste twee containers met joly red-appels en conference-peren in Mumbai. De volledig rode appel Joly Red selecteerde BFV speciaal voor de Aziatische markt omdat men daar een zoete appel verkiest boven een zoetzure appel.

Lowette en Champagne maken in hun voorwoord van BFVision duidelijk welk koperspotentieel hier ligt: “India en China tellen samen meer dan 2,6 miljard inwoners. In Rusland wonen 144 miljoen mensen. Als we vijf procent van de bevolking van India en China kunnen bereiken, krijgen we er een even grote markt als Rusland bij. Het is dus niet meer dan normaal dat we ons aanbod ook gedeeltelijk afstemmen op deze markten. Met onze conference-peer zitten we op dat vlak goed. Met de appel is er nog wat werk aan de winkel.”

In BFVision wordt ook ingezoomd op de recentste doorbraak: de toelating voor export van Belgische peren naar Canada. Door de Rusland-crisis kwam dit dossier – ook dankzij politieke druk – in een stroomversnelling. Er werden tien quarantaineziekten en -plagen doorgegeven, waarvoor maatregelen nodig zijn om verspreiding in Canada tegen te gaan. Zowel de telers, veilingen, exporteurs als de transporteurs zijn hierbij betrokken. Momenteel worden alle te nemen maatregelen bestudeerd.

In tussentijd lopen er exportaanvragen voor nog andere afzetmarkten zoals de VS en enkele Aziatische landen. Via marktprospectie worden de mogelijkheden in Zuid-Amerika onderzocht. Voor BFV bestaat er geen twijfel over het steeds internationaler worden van de handel in fruit, maar dat boezemt de veiling geen angst in. “We beschikken in België over kwalitatief hoogstaande producten waarmee we een plaats op de wereldmarkt kunnen veroveren.”

Bron: BFVision

Beeld: BFV

Volg VILT ook via