nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.09.2017 Bietencampagne start en zal meer dan 130 dagen duren

De eerste bietenrooiers zijn in het veld gesignaleerd. Bij de Tiense Suikerraffinaderij komt de primeuroogst toe op 11 september. Vanaf dinsdag start de verwerking in de fabrieken van Tienen en Longchamps. De campagne zal dit seizoen meer dan 130 dagen duren, wat uitzonderlijk lang is. Er zijn dit voorjaar meer bieten uitgezaaid en ze hebben de lange droge periode goed doorstaan. “Een lange bietencampagne van meer dan 130 dagen vraagt om extra voorzorgsmaatregelen”, vertelt Guy Paternoster, directeur grondstoffen van de Tiense Suikerraffinaderij, “want naarmate we verder de winter ingaan, wordt de kans op vorst groter.”

In september is het ieder jaar weer uitkijken naar de start van de bietencampagne. Nu is het weer zover. De suikerbieten worden stilletjes aan gerooid om naar de fabrieken gebracht te worden. Dinsdag start de Tiense Suikerraffinaderij met het verwerken van de eerste suikerbieten. “En dan zijn we vertrokken voor een bietencampagne van meer dan 130 dagen”, kondigt de suikerfabriek aan. De lange bietencampagne is naar verluidt te danken aan het hoge rendement van suikerbietteelt. “Onze landbouwkundige dienst deed samen met het KBIVB heel wat onderzoek om de genetica van de suikerbiet te optimaliseren. Het is een merkwaardig plantje, dat in extreme weersomstandigheden zijn mannetje kan staan.”

Wat niet vermeld wordt, maar zeker ook bijdraagt aan de lange campagneduur is de uitbreiding van het bietenareaal in het eerste seizoen na het verdwijnen van de suikerquota. Op vraag van de suikerfabrieken zaaiden Vlaamse akkerbouwers 11 procent meer bieten. De areaalgroei is sterker bij de leveranciers van de Tiense Suikerraffinaderij dan bij hun Vlaamse en Waalse collega’s die bieten telen voor Iscal Sugar. Het Belgische bietenareaal bedraagt 64.439 hectare, wat ruim 14 procent meer is dan in 2016.

Bovenop het grotere areaal komt nu een bovengemiddelde opbrengst want de suikerbieten zijn ondanks de lang aanhoudende droogte goed blijven doorgroeien. Wanneer een biet vroeg geconfronteerd wordt met droogte, gaat hij diep wortelen zodat de plant minder last heeft van vochtgebrek en bij de eerste regenval groeit als kool. Vorig jaar werd het gortdroog na een voorjaar dat wekenlange wateroverlast bracht, wat voor suikerbieten één van de meest ongunstige scenario’s is.

Het bieteninstituut KBIVB communiceert over de derde staalneming op 4 september een suikeropbrengst die in elke suikerfabriek hoger ligt dan het vijfjarige gemiddelde. De derde staalneming wijst op een wortelopbrengst van 94 ton per hectare rond Tienen, weliswaar bij bieten die niet ontkopt maar ontbladerd zijn. Voor ontkopte bieten mat Iscal Sugar op hetzelfde tijdstip (4 september) 90 ton, wat nog altijd 17 ton meer is dan het meerjarig gemiddelde (2007-2016). Vorig jaar moest een bietenteler zelfs genoegen nemen met 69 ton per hectare. Net als in 2016 verbergt het hoge gemiddelde van dit jaar soms erg grote verschillen tussen regio’s en percelen.

Bij de Tiense Suikerraffinaderij weten ze dat een bietencampagne van meer dan 130 dagen extra voorzorgen vraagt. De kans op vorstschade wordt groter want een bevroren biet die ontdooit, kan rot worden. Daarom worden suikerbieten gerooid voordat de vorst in het land is. Na de oogst blijven de bietenhopen op het veld, wachtend om getransporteerd te worden naar de fabriek. “Om die bietenhopen te beschermen tegen de vorst, hebben we de nodige maatregelen genomen. Zo bedekken de telers hun bietenhopen met een TopTex-zeil. De voorbije jaren hebben we een aantal demonstraties georganiseerd om het perfecte gebruik van dit zeil uit te leggen”, zegt grondstoffendirecteur Guy Paternoster.

Ook op fabrieksniveau is de Tiense Suikerraffinaderij klaar voor een lange campagne, na de investeringen van de voorbije jaren. Paternoster: “In Tienen hebben we vorig jaar onze indrukwekkende SugarHub ingehuldigd. Een plek waar we producten kunnen maken op maat van de klant, maar ook op een efficiënte manier onze suikers kunnen verpakken voor onze industriële klanten. Onze suikerfabriek in Wanze onderging een heuse procesoptimalisatie, ideaal om ook langere bietencampagnes op een doeltreffende manier af te sluiten.”

In Tienen wordt het personeelsbestand tijdens de bietencampagne versterkt tot ongeveer 200 medewerkers. Maandenlang wordt er continu gewerkt in een drie-ploegensysteem, en dat zeven dagen op zeven. De sfeer tijdens de bietencampagne is naar verluidt apart. Zo zegt ook Johan Stouthuyzen, operator ketelhuis in Tienen: “Tijdens de bietencampagne vormen we één groep en heerst er een familiale sfeer. Gezien we hier bijna dagelijks zijn, ontstaat er een hechte band tussen de mensen. Het is ook leuk te zien dat we door samen te werken ontzettend veel kunnen bereiken.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Tiense Suikerraffinaderij

Volg VILT ook via