nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.01.2017 Bijdrage aan boscompensatiefonds stijgt tot 3,5 euro

Vlaanderen heeft de bosbehoudsbijdrage verhoogd tot 3,5 euro per vierkante meter. In het verleden moest iemand die bos wou rooien zonder dat dit in natura werd gecompenseerd, 1,98 euro per vierkante meter storten in het boscompensatiefonds. “Door de verhoging van die bijdrage is er extra geld beschikbaar voor grondverwerving en bebossing in Vlaanderen. Op die manier kunnen we het Vlaamse bosareaal versterken met kwaliteitsvolle bebossingsprojecten”, aldus Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege.

In Vlaanderen is ontbossing steeds gekoppeld aan de plicht om het verlies aan bos te compenseren. Dat kan zowel gebeuren in natura als via het storten van een bosbehoudsbijdrage in het boscompensatiefonds. Met de middelen uit dat fonds koopt de Vlaamse overheid gronden die zij bebost ter compensatie van de vergunde ontbossingen. “Het voorbije jaar werd op die manier voor 10,2 miljoen euro grond verworven, samen goed voor 215 hectare nieuwe bebossing”, zegt de minister. Het ging onder meer om een inhaalbeweging nadat het fonds een historische reserve had opgebouwd van 7,8 miljoen euro.

In juli vorig jaar had de Vlaamse regering al principieel beslist om de bosbehoudsbijdrage aan te passen zodat het boscompensatiefonds beter in staat zal zijn de bosoppervlakte op peil te houden. Het bedrag, dat oorspronkelijk 120 Belgische frank of 2,97 euro per vierkante meter bedroeg, werd in 2001 door de toenmalige regering nog verlaagd naar 80 Belgische frank of 1,98 euro. Na adviezen van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en de Vlaamse Milieu- en Natuurraad is beslist om de bosbehoudsbijdrage definitief op te trekken tot 3,5 euro per vierkante meter.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via