nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.09.2016 Bijna uitgestorven kuifleeuwerik komt tot broeden

In het West-Vlaamse Kuurne broedde deze zomer met succes een paartje kuifleeuweriken, een met uitsterven bedreigde vogelsoort. Het gaat om het eerste broedgeval in 20 jaar in het binnenland, meldt Natuurpunt. Vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw ging het snel bergaf met de kuifleeuwerik. In Nederland verdween de soort vanaf 2014 als broedvogel en in België is er nog een restpopulatie van hooguit een vijftal broedparen in de duinreep tussen De Panne en Nieuwpoort.

In april ontdekte een vogelkenner een kuifleeuwerik in Kooigem, een deelgemeente van Kortrijk. Dat was opmerkelijk, aangezien de soort als standvogel bekend is en normaal niet ver van zijn broedgebied overwintert. Eind juni zagen verschillende vogelkenners twee kuifleeuweriken, zowat 16 kilometer verder op een bouwterrein in Kuurne. "De vogels bleken honkvast en enkele waarnemers volgden dagelijks het doen en laten van de kuifleeuweriken", zegt Ignaas Robbe van de vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen van Natuurpunt. "Zo werd opgemerkt dat de vogels een nest hadden in een perceel jonge mais." Even werd gevreesd dat de snel groeiende maïs het broedbiotoop ongeschikt zou maken, maar het koppeltje slaagde erin één jong groot te brengen.

De kuifleeuwerik, een soort die wellicht van oorsprong niet in het noordwesten van Europa voorkwam, deed haar intrede in de Lage Landen in de 19de eeuw. Het is een soort uit steppes en halfwoestijnen die het goed deed op kale, schrale bouwterreinen. "Vanaf de jaren '80 van de vorige eeuw ging het echter heel snel bergaf met de kuifleeuwerik, met nog een vijftal broedparen die resten in ons land. Men gaat ervan uit dat ook de populatie tussen De Panne en Nieuwpoort zijn uiterste houdbaarheidsdatum nu nadert, hoewel ze het de laatste jaren weer iets beter lijkt te doen. In het binnenland van België en Nederland is de soort wel uitgestorven wegens biotoopgebrek, betonnering, veranderende landbouwmethoden en pesticidengebruik."

De Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen onderzoekt volgend jaar of er in de Eurometropool Rijsels-Kortrijk-Doornik een restpopulatie voorkomt.

Bron: Belga / Natuurpunt

Beeld: Stéphane Vandenbulcke voor Natuurpunt.be

Volg VILT ook via