nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.06.2014 Bilzen maait bermen omdat boeren ze inpikken als akker

De stad Bilzen maait alle bermen op het openbaar domein tot op één meter. Het Nieuwsblad schreef over dit op het eerste gezicht non-event een artikel omdat heel wat landbouwers de berm mee omploegen en als akker gebruiken. Een inventaris maakte duidelijk dat er van de 620 bermen in het ruilverkavelingsgebied maar 201 intact zijn over de volledige breedte van één meter. “Daarvan zijn er 104 onmogelijk te bewerken omdat er een gracht ligt of bomen staan. Als we die niet meetellen, zijn er eigenlijk maar 97 bermen waar landbouwers de één-meter-zone respecteerden”, legt burgemeester Frieda Brepoels (N-VA) uit waarom het stadsbestuur tot actie overging.

Bermen in ruilverkavelingsgebied behoren tot het openbaar domein van de gemeente. In Bilzen leken de meeste landbouwers dat te vergeten. Initiatieven om hen aan te zetten om een bermstrook van één meter vrij te houden, leverden volgens burgemeester Brepoels weinig op. Als eerste gemeente in Vlaanderen maakte Bilzen daarom een inventaris op van alle beschermde bermen in het ruilverkavelingsgebied van Bilzen. Slechts één op de drie bermen bleek nog intact. Daarom liet het stadsbestuur alle bermen over een breedte van één meter maaien, ook al stonden er gewassen op.

“Dit lijkt een heel drastische beslissing, maar sensibilisering helpt niet, dus moeten we een duidelijk signaal geven aan degenen die hardleers zijn”, zegt schepen van Landbouw Guido Cleuren (Open Vld). Op vaste tijdstippen zal er gemaaid worden in de hoop dat iedereen zich dan aan de afspraken zal houden. Bermstroken langs landbouwwegen zijn volgens de stad Bilzen belangrijk opdat weggebruikers elkaar veilig kunnen kruisen. Ook bij zwaar onweer en regen die erosie kunnen uitlokken, tonen ze hun nut. Bovendien verhogen ze de ecologische kwaliteit van het landbouwgebied.

Bron: Het Nieuwsblad

Volg VILT ook via