nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.02.2016 "Bio biedt wel garantie op milieuvriendelijke aanpak"

De biologische teelt biedt wel degelijk de garantie van een milieuvriendelijke aanpak, maar werkt niet onder een glazen stolp. Dat is kort samengevat de reactie van BioForum op het onderzoek waarmee consumentenorganisatie Test-Aankoop uitpakte, en waarin het de aanwezigheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen op bio-appels en -peren “ontnuchterend” noemt. “Biologische fruittelers gebruiken geen chemische pesticiden en dat verdient respect”, zo reageert BioForum.

Vorige week publiceerde Test-Aankoop een rapport waarin te lezen staat dat van de 40 appels en peren die de organisatie liet controleren op de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen, er slechts op drie van elke soort geen residuen werden aangetroffen. Bij die drie waren telkens twee bio-exemplaren. Het biolabel kan geen garantie bieden op pesticidenvrij fruit, zo klonk het bij Test-Aankoop. “Ontnuchterend voor wie betaalt voor een milieuvriendelijkere aanpak.”

BioForum Vlaanderen laat in een reactie weten het niet eens te zijn met deze conclusie. “De biologische teelt biedt wel degelijk de garantie van een milieuvriendelijke aanpak, maar werkt niet onder een glazen stolp”, bijt BioForum van zich af. “Het biologische fruit bevatte beduidend minder sporen van chemische pesticiden dan het gangbare. Logisch, want in bio is het gebruik van chemische middelen verboden. Een nulwaarde op bioproducten altijd en overal is helaas onmogelijk.”

Dat komt volgens BioForum deels omdat het bio-areaal in Europa slechts 5,4 procent inneemt van het totale areaal, wat druk van een mogelijke vervuiling door de omringende gangbare landbouw groot maakt. Vervuiling kan optreden door drift van naburige gangbare akkers of door historische verontreiniging van bodem en grondwater. Drift proberen biolandbouwers tegen te gaan via de aanplanting van hagen of bomen, maar die barrière is natuurlijk niet helemaal sluitend. Desalniettemin verdient het milieuvriendelijke vakmanschap van de bioteler respect, aldus BioForum.

Zo klopt het niet dat een beperkte hoeveelheid chemische stoffen zijn toegelaten in de biologische teelt, zoals Test-Aankoop beweert. “Een biologische boer mag helemaal geen gebruik maken van chemische pesticiden. Wel kunnen biotelers, als alle preventieve maatregelen onvoldoende resultaat opleveren, doelgericht gebruikmaken van enkele specifieke natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen”, aldus BioForum.

Bovendien worden bedrijven uit de biologische sector elk jaar grondig gecontroleerd, bij elke schakel opnieuw. Erkende controleorganisaties nemen stalen, zowel van gewassen als van bodem, en controleren deze stalen op de aanwezigheid van pesticidenresidu's. “Controleorganisatie Certisys vond op 87 procent van de 1.061 stalen die ze in 2014 controleerde geen pesticidenresidu's”, aldus BioForum. “Wanneer residu's worden gemeten, volgt altijd een onderzoek naar de oorzaak. Overschrijdt een staal een bepaalde limiet, dan wordt het betreffende lot producten gedecertificeerd en mogen deze producten niet langer als bio verkocht worden.”

Certisys declasseerde in 2014 in totaal 4 procent van de stalen, zo moet blijken uit de cijfers: “België hanteert op deze manier een ‘decertificeringslimiet’ wat tegemoetkomt aan de verwachtingen van de consument. Het is ook niet zo dat het biolabel steeds behouden blijft bij een residugehalte onder de decertificeringslimiet. Verder onderzoek kan nog steeds leiden tot decertificering.” Het getuigt van een gebrek aan realiteitszin en aan respect dat men insinueert dat de biologische productiewijze te kort schiet, besluit BioForum. “Wat biologische fruittelers presteren is een knap staaltje vakmanschap en dat verdient respect.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via