nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

28.07.2014 Bioboerderij beschikt over bovengemiddeld veel grond

Het voorbije decennium is het biologisch bewerkte landbouwareaal jaarlijks met ongeveer 500.000 hectare toegenomen. Ondanks de stevige groei bewerken bioboeren niet meer dan 5,4 procent van het Europese landbouwareaal. In de lidstaten die sedert 2004 toegetreden zijn tot de EU vertienvoudigde het aantal bioboerderijen. Terwijl bio als kleinschalig gepercipieerd wordt en dat in Vlaanderen ook is, telt de gemiddelde bioboerderij (34 ha) in de EU meer grond dan een doorsnee gangbaar bedrijf (14 ha). Slowakije en Tsjechië springen er wat dat betreft ver bovenuit: een bioboerderij is er 453 hectare, respectievelijk 169 hectare groot.

Op basis van cijfermateriaal van Eurostat schetst de Europese Commissie een beeld van de biolandbouw. Meer dan 186.000 Europese bioboeren waren er in 2010. De meeste van hen (83%) zijn actief in de 15 oude lidstaten. In de nieuwe lidstaten is de sector aan een inhaalbeweging bezig. Tussen 2002 en 2011 steeg het bio-areaal er jaarlijks met 13 procent. Het aantal biobedrijven vertienvoudigde tussen 2003 en 2011. Toch maken zij maar 1,6 procent uit van het totale aantal landbouwbedrijven in de EU (3% in de oude lidstaten en 0,5% in de nieuwe lidstaten).

Samen met de biolandbouw ontwikkelt zich ook een verwerkende nijverheid, en is er handel in bioproducten. In totaal telde de sector in 2011 meer dan 270.000 operatoren, waaronder 235.000 boeren want velen onder hen verwerken hun producten ook of importeren bioproducten van collega’s.

Van 5,7 miljoen hectare biolandbouw in 2002 ging het naar 9,6 miljoen hectare in 2011. Op bioboerderijen neemt blijvend grasland een belangrijk deel (45%) van het areaal in, gevolgd door granen (15%) en teelten met een lange levensduur zoals fruitbomen (13%). Mogelijk verklaart het grote aandeel grasland waarom bioboerderijen (34 ha) groter zijn dan hun gangbare sectorgenoten (14 ha).

Het verschil is nog groter als je focust op de uitersten. Bijna de helft van de gangbare landbouwbedrijven in Europa bewerkt minder dan twee hectare. Slechts 6,2 procent van de bioboerderijen valt in deze categorie. De grootste biobedrijven situeren zich in Slowakije (gemiddeld 453ha), Tsjechië (169ha) en het Verenigd Koninkrijk (114 ha). In Malta (3 ha), Cyprus (6 ha) en Griekenland (8 ha) werken bioboeren op een veel kleinere schaal. Ons land behoort tot de middenmoters omdat de grotere Waalse biobedrijven met veel permanent grasland het landelijk gemiddelde optrekken.

In areaal uitgedrukt bengelt Vlaanderen achteraan het Europese peleton. Minder dan één procent van het landbouwareaal wordt bij ons biologisch bewerkt. In Roemenië, Bulgarije, Ierland, Noord-Frankrijk, Castilla y León en enkele andere Spaanse regio’s en in delen van Polen is dat niet anders. Elders in Europa is tien procent of meer van het areaal in handen van bioboeren: zuiden van Zweden, Estland, Oostenrijk (Tirol en Kärnten uitgezonderd), Centraal- en Oost-Slowakije, merendeel van Tsjechië, het Duitse Brandenburg en Spaanse Murcia.

De omvang van de biologische veestapel stelt in vergelijking met gangbaar nog niet veel voor (1% van de Europese veestapel). Bioboeren houden vooral rundvee (2,9% van de Europese veestapel) en schapen (2,8%) en in mindere mate kippen (1%) en varkens (0,3%). Biologische varkenshouderij komt moeilijk van de grond door duur en lastig beschikbaar voeder.

Waar de gangbare landbouw met een probleem van vergrijzing kampt, is de doorsnee bioboer nog behoorlijk jong. 61 procent van hen is jonger dan 55, terwijl dit in de gangbare landbouw maar 44 procent is.

Meer info: The rapid growth of EU organic farming

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via