nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.12.2017 Bioboeren in EU: "Algemene duurzame keuze in nieuw GLB"

Vorige week liet de Europese Commissie in haar kaarten kijken over de toekomst van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) na 2020. De lidstaten krijgen meer in de pap te brokken door delen van het beleid meer zelf in te vullen. IFOAM EU, de Europese koepel van de biolandbouw, vindt dat er nu en in het nieuwe GLB te weinig wordt ingezet op echte duurzaamheid. Zij vragen om een duidelijke, gemeenschappelijke strategie voor een natuur- en milieuvriendelijke aanpak.
Vorige week stelde Phil Hogan, de Europese commissaris van landbouw, de krijtlijnen van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor de periode na 2020 voor. BioForum en de Europese koepel van biolandbouw, IFOAM, ziet de hervorming van het landbouwbeleid als een kans om een volledige transitie naar een duurzame landbouw in Europa te stimuleren, maar daarvoor ontbreekt er volgens hen een duidelijke en algemene aanpak om te kiezen voor die landbouwmodellen.
 
Het budget van het landbouwbeleid en zeker de hectaresteun, moeten meer doelgericht worden ingezet: “Het GLB omvat momenteel bijna 40 procent van het totale Europese budget. De Europese Commissie wil zelf dat Europees geld na 2020 meer resultaatsgericht wordt ingezet. Het is dus niet langer gerechtvaardigd om geld uit te geven aan inkomenssteun met een beperkte impact”, legt Christopher Stopes uit, voorzitter van IFOAM EU.
 
Het huidige GLB legt voorwaarden op aan de inkomenssteun uit de eerste pijler, die volledig gefinancierd wordt door Europa. Dat is een hectaresteun met enkele basismaatregelen op vlak van duurzaamheid. Boeren die verder willen gaan, moeten zich nu wenden tot de tweede pijler die focust op plattelands- en duurzaamheidsbeleid en wordt gecofinancierd door Europa en de lidstaten. “De huidige tweepijlerstructuur geeft onvoldoende impulsen om onze landbouw te verduurzamen. Als de Europese Commissie vasthoudt aan die structuur, dan is een volgende hervorming wellicht een maat voor niets”, vertelt BioForum.
 
Volgens de plannen voor het nieuwe GLB zouden de lidstaten meer impact krijgen op het landbouwbeleid. De landen krijgen de verantwoordelijkheid om zelf een focus en aanpak uit te stippelen voor hun eigen plattelandsbeleid, dat vervolgens door de Europese Commissie moet worden goedgekeurd. De strikte scheiding tussen de eerste pijler en tweede pijler verzwakt, waarbij lidstaten vanaf 2020 ook maatregelen uit de tweede pijler zouden kunnen inzetten voor hun eigen plattelandsbeleid.
 
De biosector vindt dat de wijze van voedselproductie te veel bepaald wordt door de wereldmarkt en vraagt het beleid om aan te sturen op een duurzamere bedrijfsvoering. Jan Plagge, vicepresident IFOAM EU: “De meeste boeren zitten gevangen in een geglobaliseerde markt, die bepaald wordt door grote industriële spelers. De GLB-hervorming moet een duurzaam signaal geven tot in de kern van de Europese agrovoedingssector. Daarvoor zijn er wetsvoorstellen nodig die inkomenssteun en het realiseren van publieke diensten met elkaar verbinden. Dat beleid moet belonend en stimulerend werken en 100 procent gefinancieerd worden door Europa.”
 
Voor die gerichte duurzame aanpak acht IFOAM EU een ééndrachtig landbouwbeleid nodig. Dat de lidstaten meer hun eigen beleid kunnen invullen, lijkt hen geen goede zaak. Stopes: "Wil de EU het vertrouwen van de Europese burger krijgen, dan is er een gemeenschappelijke aanpak door Europa nodig. Het landbouwbudget moet vooral gaan naar boeren die de maatschappelijke belangen dienen met een holistisch ecologisch landbouwsysteem.”

Bron: BioForum / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via