nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

25.07.2014 Bioboeren wikken en wegen het Vlaams regeerakkoord

Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord bevat een aantal positieve punten voor de biosector, maar BioForum plaatst namens de bioboeren ook enkele vraagtekens. Maatregelen die voor startende bioboeren de toegang tot grond verzekeren, ontbreken. Ook mist het akkoord een engagement om agro-ecologie als centrale focus op te nemen in onderzoek en biologische landbouw in het onderwijs meer aan bod te laten komen. Gezien de voorbeeldrol van de Vlaamse overheid vindt BioForum het ook jammer dat er geen minimum hoeveelheid biovoeding wordt opgelegd aan de overheidsrestaurants.

BioForum Vlaanderen is in de eerste plaats blij dat het strategisch plan Bio 2013-2017 opgenomen is in het Vlaams regeerakkoord. Tevredenheid is er ook over het feit dat starters ongeacht hun leeftijd kunnen rekenen op investeringssteun. Wel verwacht de ketenorganisatie nog een erkenning van bio als de meest milieuvriendelijke vorm van landbouw gelet op de focus op duurzaamheid die Vlaanderen legt bij het toekennen van VLIF-steun.

In het verleden grepen nieuwe bioboeren en producenten in de korte keten vaak naast investeringssteun. “We rekenen erop dat in de nieuwe legislatuur bioboeren, inclusief starters en boeren in de korte keten, kunnen rekenen op de hoogste steun. Op die manier kunnen ze ook op het vlak van technologische innovatie hun voortrekkersrol blijven spelen. We hopen ook dat de overheid de biosector zal betrekken bij de uitwerking van een selectiesysteem voor VLIF-steun. We rekenen hier op een volwaardige gelijkheid tussen de drie criteria: economisch, sociaal en milieu.”

Het gebruik van ggo’s strookt niet met de principes van biologische productie. Daarom betreurt BioForum de positieve houding van de regering jegens ggo’s. De co-existentie tussen conventioneel en ggo waarmee geschermd wordt, is volgens de bioboeren in de dichtstbevolkte regio van Europa niet mogelijk.

Ten slotte gaat innovatief nadenken over milieu en de leefbaarheid van onze leefomgeving volgens BioForum verder dan het volgen en uitvoeren van Europese richtlijnen. “Vlaanderen moet hier voortrekker zijn en de effecten van bepaalde maatregelen op de Vlaamse bevolking en bedrijven zelf leren kennen, voor er op Europees vlak nieuwe wetgeving en beleid wordt gevormd.” Afsluiten doet BioForum met succeswensen aan het adres van de nieuwe minister van Landbouw en Leefmilieu, Joke Schauvliege.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via