nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.03.2018 Biogas-E verheldert investeringssteun pocketvergisters

Vanaf 1 januari 2018 krijgen startende kleinschalige biogasinstallaties met een geïnstalleerd vermogen tot en met 10 kWe geen steun meer via groenestroom- en warmtekrachtcertificaten. Het Vlaams Energieagentschap voorziet in een overgang naar investeringssteun. Dat doet veel vragen rijzen zodat kennisplatform Biogas-E de antwoorden op een rijtje zet. Goed om weten voor landbouwers is bijvoorbeeld dat VLIF-steun en de investeringssteun via VEA elkaar niet uitsluiten. Wel kan een installatie voor een bepaald onderdeel nooit dubbele steun ontvangen, wat betekent dat het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds enkel tussenkomt in de randapparatuur.

In plaats van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten krijgen (nieuwe) kleinschalige biogasinstallaties voortaan investeringssteun. Zo past de Vlaamse overheid een mouw aan de hoge administratieve lasten van het huidige steunmechanisme via certificaten. De omschakeling naar investeringssteun zou een éénmalige indiening van de steunaanvraag en toekenning betekenen. Bestaande installaties behouden hun certificaten. De voorgestelde investeringssteun ligt lager dan de steun die via de certificaten over tien jaar zou toegekend worden.

Voor kleine ondernemingen, waar bijna alle landbouwbedrijven onder vallen, bedraagt de hoogte van de investeringssteun 65 procent van de kosten die in aanmerking komen. De investeringssteun is bijkomend beperkt tot 4.700 euro per kWe. Voor een installatie van 10 kWe kan er dus maximaal een premie van 47.000 euro bekomen worden. Ook bedrijven die niet aangesloten zijn op het net komen in aanmerking voor de steun. Het Vlaams Energieagentschap (VEA) gaat over de aanvragen.

Los van de omvang van de steun rijzen er, zeker in de overgangsperiode, tal van andere vragen. Kennisplatform Biogas-E beantwoordt de meest voorkomende met een FAQ op de eigen website. Wie een oude pocketvergister vervangt door een volledig nieuwe installatie heeft bijvoorbeeld recht op investeringssteun. Voor een tweedehands installatie is geen steun weggelegd. Het Vlaams Energieagentschap en Vlaams Landbouwinvesteringsfonds ondersteunen beiden de bouw van een nieuwe installatie, maar een onderdeel kan nooit dubbel gesubsidieerd worden. De installatie zelf – met name de reactor, de WKK-motor en dergelijke – valt onder de investeringssteun van VEA.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Departement Landbouw en Visserij

Volg VILT ook via