nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.06.2017 Biogasinstallatie stilgelegd vanwege hinder voor buren

Een biogasinstallatie die al jaren lawaai- en geurhinder veroorzaakt voor omwonenden door de milieuvergunningsvoorwaarden niet na te leven, moet de deuren sluiten. Dat heeft de correctionele rechtbank van Gent beslist. "Het bedrijf mag pas heropstarten nadat het met een akoestisch onderzoek aantoont dat de geluidsnormen worden nageleefd en met een geuraudit dat de geurhinder verholpen is", zegt persrechter Mieke Dossche. Het bedrijf krijgt een geldboete van 60.000 euro, de bestuurder een korte gevangenisstraf met uitstel en een effectieve geldboete van 30.000 euro. Aan de buren werd een schadevergoeding toegekend. Over welk bedrijf het gaat, is niet op te maken uit het geanonimiseerde vonnis.

"Het bedrijf werd ervan verdacht de milieuvergunningsvoorwaarden niet na te leven en gedurende jaren talrijke keren lawaai- en geurhinder te veroorzaken. Ondanks meerdere aanmaningen nam het bedrijf onvoldoende maatregelen. Ook afvalwater werd illegaal afgevoerd in een bekken voor regenwater waardoor ook geurhinder ontstond", meldt persrechter Mieke Dossche. De locatie van de biogasinstallatie wordt niet bekendgemaakt.

De beklaagden stelden volgens rechtbankvoorzitter Jan Van den Berghe hun eigen economisch belang boven het belang dat de gemeenschap heeft bij het behoud van de volksgezondheid en een veilig leefmilieu. Daarvoor krijgt de bestuurder een gevangenisstraf van vier maanden met uitstel en een effectieve geldboete van 30.000 euro. De boete voor zijn bedrijf bedraagt 60.000 euro.

Aan de buren die van 2012 tot 2017 talrijke klachten wegens geur- en lawaaihinder hadden, werd een schadevergoeding van 7.500 euro toegekend. Op hun vraag werd ook de sluiting van het bedrijf bevolen binnen de tien dagen na betekening van het vonnis. Het bedrijf mag pas heropstarten wanneer het kan aantonen dat aan de geluids- en geurhinder verholpen is.

Bron: Belga

Volg VILT ook via