nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.09.2017 Biogassector loopt voor op doelstelling groene stroom

In 2016 overtrof de biogassector de doelstelling voor groene stroom uit biogas die de Vlaamse regering pas tegen 2020 vooropstelde (760 GWh). Dat wijst op een erg efficiënt werkjaar want het aantal grootschalige vergisters bleef gelijk terwijl het aantal kleinschalige installaties zelfs daalde van 76 naar 61. Biogas-E, het platform voor anaerobe vergisting, spreekt in zijn voortgangsrapport van een matuur geworden sector. Wel blijven de efficiënt werkende vergisters overheidssteun in de vorm van groenestroomcertificaten nodig hebben. Voor veel uitbaters is het dus bang afwachten of er in 2017-2018 een verlengstuk komt aan de gedurende tien jaar gegarandeerde steun.

Jaarlijks rapporteert Biogas-E in een voortgangsrapport over de huidige toestand en de verwachtingen voor anaerobe vergisting in Vlaanderen. Uit de cijfers voor 2016 blijkt dat er 789 GWh groene stroom uit biogas is geproduceerd. "Een positief signaal", schrijft Biogas-E, "want de groene stroomproductie uit biogas stijgt hiermee voor het eerst boven de doelstelling van 760 GWh tegen 2020."

De biogassector blijft dus groeien in productie (+4,1% t.o.v. 2015), zij het dan minder sterk dan de afgelopen jaren. In 2014 produceerden vergisters 14 procent meer groene stroom dan het jaar daarvoor, in 2015 was er opnieuw een stijging met acht procent. De groeicurve vlakt nu wat af. Bij nader inzien hebben de bestaande installaties hun productie wel nog opgedreven, maar er zijn in 2016 geen nieuwe vergisters opgestart. Integendeel, er zijn zelfs 15 kleine installaties verdwenen zodat er nog 61 draaien in Vlaanderen.

"Bij de kleinschalige vergisters worden de kinderziektes opgelost, of gaat de stekker eruit als dat niet lukt", vermoedt Mieke Decorte, adviseur bij Biogas-E. De grote vergisters kenden in 2016 een voorspoedig jaar, zonder lange onderhoudsbeurten of grote pannes die de productie verstoorden. "De efficiëntie van grote vergisters neemt al een aantal jaren toe", weet Decorte, "bovendien zijn een aantal installaties ook uitgebreid in capaciteit." De grootste productiestijging (23 GWh) situeert zich nog steeds in de groep van de grote agro-industriële vergisters. De totale vergunde verwerkingscapaciteit van de grote agro-industriële installaties bedroeg eind 2016, 2.891.000 ton per jaar, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 113,07 MWe.

In het voortgangsrapport worden enkele bedenkingen gemaakt bij het verdere verloop van de productie in de komende jaren. Veel installaties werden opgestart in 2007-2008 en bereiken nu het einde van tien jaar gegarandeerde steun via groenestroomcertificaten. Over de al dan niet toekenning van verlengde steun heerst nog steeds onzekerheid binnen de sector. Er wordt verwacht dat dit en volgend jaar cruciale beslissingen over de sector zullen genomen worden waarvan de impact nog niet kan worden ingeschat.

Naast groene stroom produceert de biogassector ook groene warmte via de verbranding van het biogas in een WKK-motor. De totale groene warmteproductie uit biogas bedroeg in 2016, volgens het Vlaams Energieagentschap, 1.019 GWh. Dit is maar liefst 11,1 procent van de doelstelling voor de totale groene warmteproductie in Vlaanderen tegen 2020.

Meer info: Voortgangsrapport Biogas-E

Bron: Biogas-e.be / eigen verslaggeving

Beeld: Biogas-E vzw

Volg VILT ook via