nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.07.2016 Biomelkveehouderij koerst op verdubbeling van productie

Medio april berichtte VILT dat de biologische melkveehouderij voor de grote doorbraak staat in Vlaanderen. De bevestiging daarvan komt van het West-Vlaamse onderzoekscentrum Inagro. De voorbije tien jaar koos maximaal één landbouwer per jaar ervoor om de stap naar biologische melkproductie te zetten. De voorbije maanden echter zijn al 14 melkveebedrijven gestart met de omschakeling, waaronder tien West-Vlaamse bedrijven. Samen zorgen zij voor een verdubbeling van de het volume biologische koemelk in Vlaanderen. Volgens Inagro ligt onder meer de lage prijs voor gangbare melk aan de basis. In West-Vlaanderen voeren de provincie en Inagro ook een actieve informatiecampagne over de goede marktkansen van biologische zuivel.

Adviseur Johan Devreese en Wim De Middeleer van Biomelk Vlaanderen signaleerden dit voorjaar via VILT dat 2016 het jaar kan worden van de grote doorbraak voor de biologische melkveehouderij. Devreese kreeg van de provincie West-Vlaanderen de opdracht om de geesten van melkveehouders te doen rijpen voor de omschakeling naar bio. Geholpen door een ontmoedigende marktsituatie in de gangbare melkveehouderij en gunstige vooruitzichten voor biomelk is hij daar goed in geslaagd. Medio april sprak hij over 10 à 15 melkveehouders die op het punt stonden om de omschakeling te maken naar biologische productie.

Via onderzoeks- en kenniscentrum Inagro volgt nu de bevestiging dat de voorbije maanden 14 melkveehouders effectief gestart zijn als bioproducent. “De huidige situatie leidt meteen tot ruim een verdubbeling van het volume biologische koemelk in Vlaanderen. Terwijl het effect van die evolutie op het niveau van de hele zuivelsector uiterst beperkt is, is het voor de biologische zuivelsector spectaculair”, maakt Inagro zich vrolijk over de inhaalbeweging die het aanbod biomelk maakt. De reden laat zich niet ver zoeken: de diepe crisis in de gangbare sector staat tegenover de groeiende markt en goede prijzen voor biologische melk. “De biologische zuivelsector biedt stabiliteit tegenover volatiliteit”, aldus Inagro.

“Ik heb niet de mogelijkheid om rendabiliteit te creëren door schaalvergroting. Biomelkveehouderij kan rendabiliteit creëren op mijn beperkte schaalgrootte”, laat een omschakelende melkveehouder verstaan. “Ik werk al zeer ecologisch, de stap naar bio is niet zo groot meer en garandeert mij de meerprijs die mijn melk verdient”, vult een ander aan. Wat ook helpt, is dat minister van Landbouw Joke Schauvliege dit jaar het omschakeltraject haalbaarder maakte. In het nieuwe systeem kan een landbouwer in twee stappen werken: eerst de akkers en weiden omschakelen en een jaar later de koeien. Na zes maanden kan hij de melk dan als biologische melk verkopen. De omschakelperiode die vroeger twee jaar duurde, is een moeilijke fase voor de landbouwer: de kosten zijn hoger, maar de melk kan nog niet als duurdere, biologische melk verkocht worden.

West-Vlaams gedeputeerde van Landbouw Bart Naeyaert verleende niet alleen zijn expliciete morele steun, maar bood ook aan om alle acties en actoren goed op elkaar af te stemmen. Ten eerste wil de provincie West-Vlaanderen investeren in nieuwe perspectieven voor de melkveehouderij. Daarnaast zetten de marktkansen ertoe aan om bio-melkveehouderij extra in de kijker te zetten. De acties richten zich zowel tot de zuivelbedrijven – in de kustprovincie maken de grote zuivelbedrijven geen bioproducten – als tot de melkveehouders. Bovendien ziet de provincie biolandbouw als een mooie vorm van duurzame landbouw.

Na een ronde tafel kwam het tot een actieplan met concrete werkpunten. Tussen eind januari en midden maart werden drie infonamiddagen voor gangbare melkveehouders georganiseerd. Op een eerste sessie kregen deelnemers informatie over de markt voor biologische zuivel, de belangrijkste kenmerken van de biologische melkveehouderij en de stappen die ze moeten zetten in de omschakeling. Op de tweede namiddag bezochten de geïnteresseerden een biologisch melkveebedrijf. Op de derde bijeenkomst mochten twee potentiële afnemers van biologische koemelk zich voorstellen. De infosessies kenden een groot succes: een honderdtal mensen, hoofdzakelijk gangbare melkveehouders, nam deel aan één of meerdere van sessies.

De melkveebedrijven in omschakeling naar bio zijn nu volop bezig met de omschakeling van hun percelen. In het voorjaar van 2017 voorzien ze de omschakeling van de koeien en vanaf het vierde kwartaal van 2017 kunnen ze hun melk als biomelk aanbieden. Om dat traject goed te kunnen aanvatten, hebben ze zich verenigd in een bedrijfsnetwerk. Daarin bezoeken ze tweemaandelijks één van elkaars bedrijven en bespreken ze alle uitdagingen in groep, samen met één of meerdere voorlichters. “Als boeren moeten we meer voor de markt durven produceren en die vraagt steeds meer biomelk,” klinkt het. “Door biologisch te gaan boeren, sluit ik mijn bedrijf beter aan op de verwachtingen van de consumenten”, motiveren enkele nieuwe bioboeren de switch in hun bedrijfsvoering.

Meer info: Inagro

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Sofie Van Holle

Volg VILT ook via