nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.12.2017 Biosector heeft marsrichting voor 2030 uitgestippeld

IFOAM EU, de Europese koepelorganisatie voor biologische landbouw en voeding, heeft de voorbije jaren gewerkt aan een langetermijnvisie voor de ontwikkeling van de biosector. In het ledenblad van BioForum staat een samenvatting van ‘Vision 2030’, want de sector wil ook in eigen land met het actieplan aan de slag. Opvallendste punten daaruit: de ambitie om de helft van het landbouwareaal biologisch of agro-ecologisch te bewerken, voortdurend blijven verbeteren op vlak van duurzaamheid en, ongetwijfeld het meest ambitieus, de milieu-, gezondheids- en sociale kosten van voedselproductie doorrekenen in de prijs.

De visietekst van de Europese biosector bestaat uit drie grote doelstellingen: bio op elke tafel; verbeter, inspireer en realiseer; eerlijke productie voor een eerlijk loon. “De inzet van de hele Europese biobeweging is nodig om die visie te kunnen realiseren. Daarom werd het voorbije jaar gewerkt aan een actieplan. Op basis daarvan kan iedereen op zijn of haar niveau bijdragen”, schrijft BioForum in ledenblad Bio Actief. Het centrale idee in het actieplan is dat mensen uit de biosector het goede voorbeeld geven. IFOAM EU heeft met EUorganic2030.bio een digitaal platform ontwikkeld waarop iedereen praktijkvoorbeelden kan plaatsen. Bijdragen vanuit Vlaanderen zijn welkom, en BioForum wil ze voor de inzender vertalen en op de website plaatsen.

Met ‘Bio op elke tafel’ wil de sector bewerkstelligen dat biologische en agro-ecologische praktijken mainstream worden. Daar hoort bij dat beleidsmakers en consumenten de maatschappelijke bijdrage van bio erkennen. Burgers zouden makkelijk toegang moeten hebben tot bioproducten, en er ook effectief voor kiezen. De biosector droomt ervan dat biologische of agro-ecologische landbouwpraktijken ingang vinden op de helft van het totale landbouwareaal. Wat is daarvoor nodig? In één woord samenwerking, en wel met gangbare boeren, lokale gemeenschappen, burgerinitiatieven, bedrijven, scholen, chef-koks en ngo’s die met duurzaamheid bezig zijn. “Alleen met de steun en erkenning van al deze partners is het haalbaar om bio op elke tafel te krijgen.

Het succes van bio hangt ook af van hoe levensvatbaar de sector economisch is. De productiviteit moet omhoog, er is meer omschakeling nodig, bio moet rendabeler en de sector moet ook minder afhankelijk worden van subsidies. De hele keten moet daar mee in investeren. Richting 2030 blijft de biosector trouw aan zijn principes door te blijven werken aan zijn duurzaamheid. Biologische voedselproductie is een veerkrachtig systeem, en bioproducten dragen bij tot een gezonde en duurzame voedingsgewoonte. Voor onderwijs en onderzoek is een taak weggelegd opdat de samenleving opnieuw voeling zou krijgen met landbouw en voedselproductie.

Bioboeren werken samen met de natuur en kiezen zo voor het productiesysteem dat het best is voor mens, dier en planeet. De sector zoekt nog voortdurend naar verbetering en bouwt daarom het gebruik van hulpbronnen verder af, hergebruikt of recycleert inputs en vermijdt afval. Aan de productiviteit wordt gewerkt, maar evengoed aan nog meer dierenwelzijn en -gezondheid. De biosector moedigt consumenten aan om meer plantaardige eiwitten te eten en te kiezen voor minder maar betere dierlijke producten. “Dat leidt tot een gezonder voedingspatroon met een kleinere ecologische voetafdruk”, klinkt het.

Biologische systemen presteren beter naarmate er meer kennis voorhanden is. Daarom moet de sector betrokken zijn bij onderzoek en innovatie, en de kennis delen met de rest van de keten in heel Europa. Actiepunten zijn er ook op vlak van verkoop. De markt voor bio was nog nooit zo groot en groeide niet eerder zo snel. Dat is mooi voor producenten maar brengt ook werk met zich mee. Bio overstijgt stilaan de niche zodat de hele keten op zoek moet naar manieren om bio transparanter en eerlijker te maken. Dat lukt alleen als de meerwaarde en macht evenredig verdeeld zijn over heel de keten.

Er zou een constante dialoog moeten zijn tussen producenten, aankopers en verdelers. Nieuwe businessmodellen versterken het vertrouwen tussen alle actoren. Er is vooral nood aan een zakelijk model dat de meerwaarde van landbouwers erkent. Boeren maar ook werknemers verdienen een eerlijk loon. Daarnaast moeten burgers en producenten dichter naar elkaar groeien, zowel in de realiteit als virtueel. Een aantal technische ontwikkelingen zoals het Internet of Things of de blockchaintechnologie kunnen de transparantie helpen verhogen. Ze kunnen meer zeggen over de oorsprong en ware kostprijs van voeding. De biosector zou graag zien dat alle maatschappelijke kosten van voedselproductie (milieu, gezondheid en sociaal) worden doorgerekend in de prijs van voeding.

Meer info: IFOAM EU

Bron: Bio Actief

Volg VILT ook via