nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.09.2016 Blauwtong rukt op richting Belgische grens

In Frankrijk is een geval van blauwtong serotype 8 bevestigd in het departement Meuse, op ongeveer 85 kilometer van de grens met de provincie Luxemburg. In tegenstelling tot het centrum en het oosten van het land, waar het virus opnieuw volop circuleert, gaat het in het noorden voorlopig om een alleenstaand geval. Dat is ook de reden waarom het Voedselagentschap (FAVV) samen met de Luxemburgse overheid besloten heeft om nog geen beperkingsgebied af te bakenen in België of Luxemburg.

In het Franse Meuse-departement, op 85 kilometer van de Belgische grens, is een geval van blauwtong serotype 8 vastgesteld. Dat meldt het FAVV. Het besmette rund in kwestie is voorlopig de enige gekende besmetting op minder dan 200 kilometer van onze grens waardoor er voorlopig noch in België, noch in Luxemburg, een beperkingsgebied wordt afgebakend. In het centrum en het oosten van Frankrijk zijn sinds september vorig jaar bijna 300 gevallen van blauwtong vastgesteld.

Het FAVV laat weten pas te zullen ingrijpen als er in de komende weken voldoende nieuwe besmettingen opduiken die aantonen dat het virus actief circuleert bij onze grens. Herkauwers mogen zo’n beperkingsgebied pas verlaten na vaccinatie of nadat door laboratoriumanalyses aangetoond is dat ze immuun of niet besmet zijn. Drachtige dieren moeten voor de dekking of inseminatie gevaccineerd of getest zijn geweest. Voor slachtdieren gelden soepelere voorwaarden.

Het FAVV herhaalt dat vaccinatie de enige efficiënte manier is om herkauwers te beschermen tegen besmetting. De vaccinvoorraad, die het Sanitair Fonds in het voorjaar heeft aangekocht en die het kosteloos ter beschikking stelt van de dierenartsen, is voldoende groot om de hele veestapel te vaccineren, zo bevestigt het FAVV nogmaals. Op dit ogenblik hebben de dierenartsen al meer dan 1,65 miljoen doses bij runderen en meer dan 170.000 doses bij schapen toegediend, zo blijkt uit Sanitel-cijfers.

Het Sanitair Fonds en de overheid hebben ondertussen overigens met de vertegenwoordigers van de landbouwsector beslist om een aanbesteding voor een bijkomende aankoop van vaccins op te starten, zodat de voorraad vaccin kan aangevuld worden en er voortdurend voldoende vaccin ter beschikking is, en onze veestapel in 2017 desgewenst opnieuw kan gevaccineerd worden. Het FAVV herinnert nogmaals aan het grote belang van een goed toezicht voor blauwtong en roept alle dierenartsen en veehouders op om alert te zijn voor deze ziekte.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via