nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.09.2018 Boer én burger krijgen online toegang tot perceelsinfo

Het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij blijft groeien. Omdat data een steeds belangrijkere rol spelen in de landbouw, wordt het e-loket versterkt met een module waarmee iedereen – in de eerste plaats landbouwers maar ook anderen – grafische informatie kan raadplegen over de landbouwpercelen in Vlaanderen. Het zogenaamde Geoloket landbouw bevat voor ieder perceel de informatie van net geen 20 datalagen. Als gebruiker kan je achter de erosiegevoeligheid en fosfaatklasse van een landbouwgrond aangaan, wat interessant kan zijn voor bijvoorbeeld seizoenpachters, of het verloop van het seizoen volgen aan de hand van de uit satellietbeelden afgeleide vegetatie-index.

2018 is het jaar van de data in de landbouw. Met zijn Geoloket landbouw kiest het Departement Landbouw en Visserij de vlucht vooruit inzake datagedreven landbouw. Voortaan kan iedereen, landbouwers maar ook andere geïnteresseerden, online een heleboel data terugvinden van de landbouwpercelen in Vlaanderen. Perceelsinformatie is letterlijk maar een muisklik meer verwijderd. Zo achterhaal je eenvoudig de grondsoort en de teelt die er groeit, of zelfs de teeltrotatie van de voorbije vijf jaar.

De gebruiker van een perceel heeft uiteraard het Geoloket niet nodig om dat te achterhalen. In bepaalde situaties, bijvoorbeeld seizoenspacht, kan een landbouwer wel om die informatie verlegen zitten voor een ander perceel dan het zijne. Voor de eigen percelen van een landbouwer heeft het Geoloket als verdienste dat het de relevante informatie bundelt. Informatie die voortaan ook beschikbaar is voor 'buitenstaanders'. De identiteitsgegevens van de gebruiker van een perceel worden voor alle duidelijkheid niet onthuld.

Het aantal informatielagen op het Geoloket dikt aan tot bijna 20 zodat de aangeboden perceelsinformatie bijzonder compleet is: oppervlakte, hoofd- en nateelt, erosieklasse, fosfaatklasse in het kader van het Mestdecreet en zelfs de score van het dichtstbijzijnde MAP-meetpunt, ruimtelijke bestemming, status blijvend grasland, mogelijke overdruk voor natuur (b.v. vogel- of habitatrichtlijngebied), eventueel de aanwezigheid van een teeltvrije zone langs een waterloop, enz. Met de ‘lagenkiezer’-knop kan de gebruiker een andere achtergrondkaart kiezen, of extra informatielagen aanzetten.

Het Geoloket landbouw is eenvoudig te vinden op de website www.landbouwvlaanderen.be. Daar meldt een gebruiker zich aan met zijn of haar elektronische identiteitskaart, waarna je de tegel ‘Geoloket landbouw’ aanklikt. Vervolgens kom je terecht op een kaart, uitgezoomd op Vlaanderen. Door in te zoomen met de ‘plus’-knop of het wieltje van de muis, kan je de landbouwgebruikspercelen van je keuze bekijken. Via de zoekbalk is het ook mogelijk om meteen naar een specifieke locatie te navigeren. Dat doe je door een (deel)gemeente, adres of de coördinaten in te voeren en vervolgens te klikken op het vergrootglas. Zoeken op kadasternummer is ook een mogelijkheid.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Departement Landbouw en Visserij

Volg VILT ook via