nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.02.2017 "Boeren bereiken weer kasstromen van voor crisis"

Melkvee- en varkenshouders zijn het laatste kwartaal van 2016 voor het eerst sinds lang weer in de groene cijfers geëindigd. Dat blijkt uit statistieken van KBC over haar klanten-landbouwers waarover De Tijd bericht. Terwijl de gemiddelde melkveehouder in het tweede kwartaal van 2016 nog maar 3 euro overhield per 100 liter verkochte melk, bedroeg de opbrengst per 100 liter melk in de laatste drie maanden van vorig jaar 13,8 euro, zo klinkt het. De marge bij varkenshouders steeg van 2,2 euro per vleesvarken in het eerste kwartaal tot 16 euro in het laatste kwartaal.

Ook de bank KBC kon in de gegevens van zijn landbouwklanten eind vorig jaar een duidelijke ommekeer zien wat de inkomsten van vooral melkvee- en varkenshouders betreft. “Voor het eerst sinds lange tijd volstond de operationele kasstroom bij melkveehouders om rond te komen”, zo klinkt het. Ook bij de varkenshouders ziet KBC een verbetering. Na aftrek van de operationele kosten hield de gemiddelde boer begin 2016 nog maar 2,20 euro over van de verkoop van een vleesvarken. In het laatste kwartaal van vorig jaar bleef er per varken 16 euro over, waarmee net als in de melkveehouderij weer de gemiddelde kasstroom van de voorgaande vijf jaar bereikt werd.

“Het is voorbarig te zeggen dat de crisis definitief achter de rug is, maar de vooruitzichten op korte termijn zijn gunstig”, zegt Jan Leyten, landbouweconoom bij KBC, in De Tijd. Zowel voor varkensboeren als voor melkveehouders sleept de crisis al ruim twee jaar aan. Uit cijfers van adviesbureau LIBA bleek in mei vorig jaar dat negen op de tien melkveehouders verlies draaiden omdat de melkprijs te laag was. “Op het dieptepunt vorig voorjaar kregen boeren nog maar 22 à 23 cent per liter melk, terwijl 32 à 33 cent nodig is om uit de kosten te raken”, weet Anne-Marie Vangeenberghe, woordvoerder van Boerenbond. “Nu bedraagt de prijs 36 cent per liter en dat doet deugd. Boeren houden eindelijk weer iets over om zichzelf een inkomen te verschaffen.”

“Door de slechte rendabiliteit en de crisis is de melkproductie intussen afgebouwd tot het niveau van 2014, waardoor de prijzen herademen”, zegt Leyten. “Tegelijk garanderen de toenemende wereldwijde vraag en de betere conjunctuur dat de druk op de markt afneemt. Vooral China en de olieproducerende landen zijn verantwoordelijk voor de extra export.” Toch gaat het herstel sneller dan verwacht, aldus Guy Vandepoel van Boerenbond: “Het voorbije halfjaar is de melkprijs met 50 procent gestegen. Maar het kan ook snel weer de andere richting uit. Voor individuele boeren is de impact van die prijsschommelingen immens.”

Bij varkens is de vraag en het aanbod opnieuw beter in evenwicht doordat de productie licht is afgenomen. In de eerste elf maanden van vorig jaar werden in onze slachthuizen voor 970.000 ton varkens geslacht, een daling van 6 procent. Ook in de rest van Europa werd minder varkensvlees geproduceerd. Vandepoel vermoedt dat de bodem van de varkenscrisis achter de rug is. “De extra export naar China speelt een rol. In de eerste elf maanden van 2016 voerde de EU 68 procent meer varkensvlees uit naar China. Daardoor neemt de marktdruk af.”

“De verliezen van de voorbije jaren werden door boeren opgevangen door hun eigen kapitaal aan te spreken, te lenen bij familie of vrienden, kredieten aan te gaan bij banken of leveranciers en door percelen grond te verkopen”, aldus Leyten. “Toch is het aantal bedrijven dat door de crisis is gestopt zeer beperkt. Nu de rendabiliteit de gebruikelijke niveaus bereikt, beginnen landbouwers hun opgebouwde schulden bij voederleveranciers af te lossen. Het zal nog een tijd duren voor de putten van de voorbije jaren gedempt zijn." 

Bron: De Tijd

Volg VILT ook via