nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.08.2018 Boerenbond en ABS bundelen info over droogte

Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) bundelen op hun respectievelijke websites alle informatie over de aanhoudende droogte. Maatregelen per provincie, verzekeringen, contracten en sociale steunmaatregelen, maatregelen die de federale overheid heeft genomen en de manier waarop landbouwers best bewijzen kunnen verzamelen zijn er samengebracht. “Landbouwers kunnen ook lid worden van de WhatsApp groep ‘Droogte’ en zo op de hoogte blijven van de maatregelen die zijn genomen door droogte en waterschaarste en andere droogte-actualiteiten”, laat Boerenbond weten.

Door de aanhoudende droogte en hitte, dreigt er een tekort aan water. De overheden roepen daarom op om spaarzaam om te gaan met water. “In alle provincies gelden momenteel gebruiksbeperkingen om watertekort tegen te gaan”, zegt Boerenbond. “De gouverneur van elke provincie heeft de bevoegdheid om maatregelen uit te vaardigen, deze maatregelen verschillen dus per provincie. Op onze website kunnen landbouwers gemakkelijk de maatregelen per provincie terugvinden.” Wie zich niet houdt aan de gebruiksbeperkingen, riskeert een boete tot 1600 euro.

Om schade vast te laten stellen, doen landbouwers best beroep op de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan land- en tuinbouwteelten, ook wel de schattingscommissie genoemd. “Het is niet wettelijk vastgelegd hoe een schadelijdend bedrijf de commissie moet uitnodigen, maar het lijkt aangewezen dat je dit schriftelijk doet”, legt Boerenbond uit. De organisatie stelde een modelbrief op die getroffen landbouwers kunnen gebruiken. “Naast een degelijk opgesteld verslag van de schattingscommissie staat het je vrij om nog andere bewijsstukken te verzamelen, foto’s van de getroffen teelten kunnen hier nuttig zijn.”

Boerenbond en ABS vroegen landbouwminister Joke Schauvliege al om de extreme weersomstandigheden te erkennen als landbouwramp. Die procedure is intussen in gang gezet. “Het is nog te vroeg voor concrete cijfers over de schade, aangezien de verliezen heel erg variëren afhankelijk van het gewas en de teeltomstandigheden”, zegt Boerenbond. “Voor teelten of percelen die geconfronteerd worden met ‘uitzonderlijke verliezen’ raden we aan om nu al zo veel mogelijk bewijsmateriaal op te maken en te verzamelen.”

Alle info over de droogte die Boerenbond verzamelde, kan je hier terugvinden. Het dossier over de droogte dat ABS samenstelde, vind je hier.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via