nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.06.2018 Boerenbond spreekt premier Michel over GLB-budget

Boerenbond en de Waalse landbouworganisatie FWA hadden een gesprek met premier Michel over het Europees budget, de voorstellen voor het nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de Mercosuronderhandelingen. Tijdens het onderhoud pleitte Boerenbond sterk voor het behoud van een voldoende ruim budget voor GLB. De premier had begrip voor deze eis en beloofde om alles in het werk te stellen voor het behoud van voldoende middelen voor de landbouw.

“Ik heb aangedrongen op een krachtig Belgisch standpunt dat pleit voor het behoud van het Europese landbouwbudget in reële termen”, zegt Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond. “Eigen berekeningen van onze studiedienst wijzen immers uit dat we afstevenen op een reële korting van het landbouwbudget in de volgende periode van maar liefst 21,9 procent en dat bovenop de korting die we in de lopende periode al moesten slikken! Heel wat anders dan de signalen van de Europese Commissie dat het ging over een korting van slechts vijf procent”, reageert ze verontwaardigd.

Tijdens het gesprek gaf de premier aan zich zeer bewust te zijn van de impact en er alles aan te doen om te verhinderen dat de landbouw de prijs van de Brexit zou moeten betalen. Duidelijk is dat België niet akkoord gaat met wat vandaag op tafel ligt. Volgens premier Michel zal ons land op zoek moeten gaan naar gelijkgezinde partners in Europa. De premier heeft in dit kader aan minister van Landbouw Ducarme gevraagd om al de nodige stappen te ondernemen. “Op een officieel Belgisch standpunt is het echter nog wachten”, laat Sonja De Becker weten.

Behalve over het GLB, ging het gesprek ook over het Mercosurdossier. Boerenbond drukte zijn bezorgdheid over het thema uit. Bijkomende verlaagde tariefcontingenten voor rundvlees en pluimvee en lage invoertarieven voor suiker en ethanol zullen de al moeilijke marktpositie voor deze producten hier in Europa nog verergeren, vreest Boerenbond. “De Europese landbouwsector in het algemeen, en de Belgische in het bijzonder, is niet in staat om de concurrentie met deze landen aan te gaan”, verklaart Sonja De Becker.

“Boerenbond vraagt heel duidelijk gelijke spelregels voor iedereen die wil produceren voor de Europese markt”, aldus de voorzitter. “Ook hier konden we rekenen op begrip van de kant van premier Michel. Hij stelde dat landbouw geen pasmunt mag zijn en dat in handelsakkoorden het gelijke speelveld niet enkel op papier maar ook in de praktijk moet gegarandeerd zijn. Een boodschap die hij ook al aan commissievoorzitter Juncker bezorgde en die – zo verzekerde hij – ook in bilaterale gesprekken met Europa telkens herhaald wordt.”

“We houden met het Agrofront en ook via COPA, onze Europese landbouworganisatie, in beide dossiers de druk hoog”, besluit Sonja De Becker. “Zowel op onze nationale politici maar ook op de Europese parlementsleden, want ook zij zijn nu aan zet om de noodzakelijke bijsturingen, zowel met betrekking tot het budget als het landbouwbeleid, af te dwingen en ook de vinger aan de pols te houden voor de handelsakkoorden."

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Boerenbond

Volg VILT ook via