nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

01.12.2017 Boerenbond start infocampagne over landbouw en klimaat

Boerenbond start een infocampagne rond landbouw en klimaat omdat, zo zegt voorzitter Sonja De Becker, “landbouw niet enkel deel is van het klimaatprobleem maar er ook oplossingen voor heeft.” Ongeveer drie maanden lang zal er online en via ledenblad Boer&Tuinder wekelijks een klimaatfeit verspreid worden. “De juiste cijfers en feiten brengen, dat is de bedoeling”, geeft De Becker indirect te kennen dat er veel onwaarheden de ronde doen over de klimaatimpact van landbouw en van veehouderij in het bijzonder.

Een cartoon op de voorpagina van Boer&Tuinder verraadt dat de lezer zich aan iets nieuw mag verwachten, namelijk een feitencheck landbouw en klimaat waaraan Boerenbond zich 12 weken lang gaat wagen. Tijdens de internationale klimaattop in het Duitse Bonn kreeg landbouw een sleutelrol toebedeeld in het voeden van een groeiende wereldbevolking enerzijds, en het leveren van een bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelen anderzijds. Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker: “Dat landbouw inderdaad in staat is om de uitstoot van broeikasgassen sterk te verminderen, heeft de Vlaamse land- en tuinbouw al bewezen. Het resultaat van onze inspanningen mag gezien worden. Daarom starten we met een infocampagne rond landbouw en klimaat.”

Boerenbond maakt er een punt van dat de verspreide cijfers juist zullen zijn. Het eerste klimaatfeit dat paginagroot in Boer&Tuinder wordt afgebeeld, is het aandeel van landbouw in de totale broeikasgasuitstoot. De Vlaamse land- en tuinbouw is verantwoordelijk voor acht procent van de broeikasgasemissies in Vlaanderen. Dat is beduidend minder dan het mondiale aandeel van landbouw dat 24 procent bedraagt. Boerenbond schrijft dat toe aan de hoge productiviteit in eigen regio en de strengere wetgeving (mestwetgeving, ammoniakemissiearme stallen, enz.).

Andere sectoren mogen van Boerenbond een voorbeeld nemen aan de resultaten die landbouw kan voorleggen, de transportsector bijvoorbeeld, want die stoot in Vlaanderen beduidend meer broeikasgassen uit. De uitstoot van transport neemt nog toe, terwijl landbouw erin slaagt minder broeikasgassen uit te stoten. “Als landbouwsector hebben we er alle belang bij dat de klimaatafspraken van Parijs worden nagekomen”, zegt De Becker, “want klimaatopwarming betekent immers meer extreme weersomstandigheden en bijkomende risico’s. Een effectieve maar realistische aanpak van het klimaatprobleem is dus ook in ons eigen belang.”

Bron: Boer&Tuinder

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via