nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.07.2016 Boerenbond verlangde een meer ambitieuze crisisaanpak

Boerenbond vindt het nieuw pakket van 500 miljoen euro dat de Europese Commissie vrijmaakt als reactie op de landbouwcrisis, weinig ambitieus. Te laat en nog steeds te beperkt, vinden de landbouwers. Boerenbond betwijfelt of de maatregel voldoende slagkracht heeft om markteffect te genereren. "We zijn ook teleurgesteld dat er voor de fruit-, groente- en siertelers geen afdoende steunmaatregelen worden aangekondigd. Ook zij dragen de gevolgen van de Ruslandboycot", stelt de landbouworganisatie.

Op de Landbouwraad in Brussel heeft Europees landbouwcommissaris Phil Hogan het vervolg op zijn aanpak van de crisis voorgesteld. Net zoals in september vorig jaar wordt er 500 miljoen euro vrijgemaakt ter ondersteuning van de land- en tuinbouw. Daarvan is 150 miljoen euro bestemd als compensatie voor melkveehouders die hun productie vrijwillig verminderen. Met de overige 350 miljoen euro kunnen lidstaten zelf hun veehouders ondersteunen op de best mogelijke manier. België krijgt daarvoor een enveloppe van bijna elf miljoen euro.

Boerenbond lijkt te betwijfelen dat 150 miljoen euro volstaat om de melkproductie zodanig te beperken dat het een effect heeft op de ontwrichtte zuivelmarkt. Wat de nationale crisis-enveloppe betreft voor steun aan veehouders vraagt Boerenbond om dit bedrag in Vlaanderen te verdubbelen. Europa maakt namelijk 350 miljoen euro vrij die verdeeld moet worden over de lidstaten. We weten al dat iets minder dan 11 miljoen euro voor de veehouders in ons land bestemd is. Die som moet nog eens verdeeld worden over Vlaanderen en Wallonië zodat meteen duidelijk is waarom Boerenbond pleit voor een verdubbeling van wat anders een heel bescheiden bedrag per begunstigde wordt.

Net omdat het budget beperkt is, vraagt Boerenbond de middelen “doelgericht en vooral toekomstgericht” in te zetten. Tezelfdertijd betreurt de organisatie dat Europa de aanwending ervan beperkt tot de dierlijke sector en niet openstelt voor groente- en fruittelers. Boerenbond gaat deze week nog in overleg met de Vlaamse overheid over de aanwending van de Europese steun. Van diezelfde overheid verwacht Boerenbond dat zij de nodige voorbereidingen treft zodat na half oktober overgegaan kan worden tot de uitbetaling van voorschotten op de inkomenssteun en de steun uit de tweede pijler.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via