nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.10.2017 Boerenbond wil wettelijk kader rond tijdelijke natuur

De omvorming van braakliggend bedrijfsterrein op de Philipssite in Turnhout tot tijdelijk natuurgebied is een primeur voor Vlaanderen. Bij Boerenbond lazen ze de krantenartikels die daarover verschenen, maar zitten ze met veel vragen. “Iedereen wint, zo lijkt het wel”, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker, “tot je grondiger gaat analyseren wat er gebeurt als een beschermde soort zich vestigt op het terrein. Dan blijkt het verwijderen van die tijdelijke natuur toch niet zo eenvoudig te zijn.” Nu al vreest ze dat er opnieuw compensaties geëist zullen worden zodat Boerenbond garanties wil via wettelijke vastlegging, en niet via een omzendbrief.

Op de Philipssite in Turnhout wordt een braakliggend stuk industriegrond omgevormd tot een stuk schraal grasland dat het statuut van ‘tijdelijke natuur’ krijgt. Dit bericht kwam een tijdje geleden in de kranten. Het bedrijf krijgt daarbij van de overheid de garantie dat die tijdelijke natuur mag verdwijnen wanneer er nood is aan extra bedrijfsgronden. Die aanpak om tijdelijke natuur in industrie-, bouw- of recreatiegebied te realiseren, zou verduidelijkt worden in een omzendbrief. Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos kan het realiseren en nadien verwijderen van natuur perfect binnen de bestaande wetgeving.

De kranten schreven er lyrisch over omdat tijdelijke natuur een mooie aanvulling kan worden op het bestaande natuurbeleid, gelet op de 17.000 hectare industriegebied die in Vlaanderen braak ligt. Bij Boerenbond twijfelen ze aan de win-winsituatie omdat het ontbreekt aan wettelijke garanties dat ‘tijdelijke natuur’ bij verwijdering niet gecompenseerd moet worden. Voorzitter Sonja De Becker zegt in Boer&Tuinder: “Als een beschermde soort zich vestigt op het terrein, dan blijkt het verwijderen van die tijdelijke natuur toch niet zo eenvoudig te zijn en is het de vraag wat er gebeurt bij een juridische procedureslag of wanneer er gedreigd wordt met procedures. Het is immers jammer genoeg onze ervaring dat men in zo’n geval maar al te gretig allerhande compensaties eist als die natuur dan toch moet verdwijnen…”

Het verleden wijst uit dat compensaties dan steevast in landbouwgebied gebeuren, iets waar Boerenbond nooit akkoord mee kan gaan. “Landbouw is niet bereid de prijs te betalen voor een experiment tijdelijke natuur in industriegebied zonder de bikkelharde garantie dat hier geen compensaties op de kap van de landbouw uit voortvloeien. Die garanties kunnen volgens ons enkel geboden worden via een wettelijke vastlegging, niet via een omzendbrief”, maakt De Becker haar punt. Rest voor haar nog de vraag waarom zo’n statuut tijdelijke natuur moet kunnen voor industrie- en recreatiegebied en niet voor landbouwgebied. “Want in landbouwgebied zien we net de tegenovergestelde beweging: natuur moet er alsmaar strikter en strikter beschermd worden.”

Bron: Boer&Tuinder

Beeld: Dirk Van Troy

Volg VILT ook via