nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.02.2018 Boerensyndicaat hoopt dat Mercosur-deal te stoppen is

In Brazilië komen er parlementsverkiezingen aan en de Europese Commissie lijkt nog een handelsakkoord met de Mercosur-landen (Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay) te willen voor het zover is. Het Algemeen Boerensyndicaat is bang dat voor handelscommissaris Cecilia Malmström de afzet van auto’s, chemische producten en machinebouw zwaarder weegt dan de nadelen die kleven aan de import van Zuid-Amerikaanse landbouwgrondstoffen. Het is niet alleen een toevloed aan vlees waar ABS-voorzitter Hendrik Vandamme bang voor is. “Voor suiker zouden er ettelijke miljoenen tonnen suiker bijkomend op ons afkomen terwijl de suikermarkt in Europa verzadigd is.”

“Totaal onaanvaardbaar”, zo oordeelt het Algemeen Boerensyndicaat over een vrijhandelsakkoord met het Zuid-Amerikaanse Mercosur-blok. “Op basis van wat we vandaag weten, is Europees Commissaris voor Handel Malmström sterk vragende partij om toch maar een deal te sluiten, ook al komt onze vleesvee-, braadkippen- en suikerbietsector zeer zwaar onder druk te staan”, schrijft voorzitter Hendrik Vandamme in Drietand. “Mercosur zal als een ware pletwals over de Europese landbouwsector razen als de akkoorden gesloten worden zoals die nu voorliggen, zoveel is duidelijk.”

Vandamme houdt zijn hart vast voor extra tariefvrije contingenten voor rundvlees, kip en suiker. “Wetende dat er reeds een grote prijsdruk is in die sectoren, die nog zal versterkt worden bij het in voege treden van de Brexit, is een akkoord met de Zuid-Amerikanen ongewenst en opgepast. Wetende dat er op vandaag door ons land en andere lidstaten gezocht wordt naar nieuwe verre afzetmarkten voor onder meer rundsvlees, doet nog meer de wenkbrauwen fronsen. Het lijkt niet alleen dweilen met de kraan open, het is gewoon je eigen Europese veehouders en bietentelers laten verzuipen door het steeds groter wordend volume vanuit Zuid-Amerika!”

Het lijkt alsof Europa de fraude met rundvlees in Brazilië vergeten is, terwijl Hendrik Vandamme het zich nog levendig herinnert. “Dit dossier is van strategisch belang voor de Europese en zeker ook voor de Belgische en Vlaamse landbouwsector. Het moet dienen als voorbeeld voor andere en moet ons toelaten om neen te durven zeggen tegen de schijnbaar ontembare Europese Commissie die blind en doof is voor haar eigen voedselproducenten. Samen met onze collega’s binnen het Belgische Agrofront vragen we de politici om alle mogelijke stappen te ondernemen om de goedkeuring van een handelsakkoord met dergelijke dramatische impact voor onze sector te verhinderen.”

Bron: Drietand

Beeld: CSIRO

Volg VILT ook via