nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.08.2016 Borsus valt over spreidstand in melkprijs

Federaal landbouwminister Willy Borsus zegt kennis te nemen van de meest recente analyse van de inflatie door het Prijzenobservatorium. Daarin stond te lezen dat de fikse daling van de producentenprijs voor melk en het einde van de eenmalige crisistoeslag per liter melk niet merkbaar zijn in de prijsevolutie van melk in de supermarkt. Daar werd een liter melk nauwelijks goedkoper. Dezelfde loskoppeling van de prijs die de boer ontvangt en de prijs die de consument betaalt, doet zich ook voor bij rundvlees. Borsus wil het Ketenoverleg na de vakantie weer samenroepen.

In de zomer van 2015 werd in de schoot van het Ketenoverleg een akkoord bereikt over een eenmalige crisistoeslag ten behoeve van melkveehouders. Die toeslag van 2,7 eurocent per geproduceerde liter melk werd door de distributie integraal doorgerekend aan de consument. Hoewel de crisistoeslag uitgedoofd is en de melkprijs de voorbije maanden zwaar onder druk stond, merkt de consument daar weinig van. In de supermarkt vindt hij zijn melk nauwelijks goedkoper. Dat stelde het Prijzenobservatorium vast en is ook minister Borsus niet ontgaan. In mei 2016 lag de melkprijs 19,2 procent lager dan het geobserveerd niveau van oktober 2015, wat contrasteert met de stabiele consumptieprijs voor melk.

Borsus ziet een parallel met de prijs van rundvlees, waar producent en consument ook tegengestelde prijsevoluties gewaar worden. Voor rundvlees becijferde de FOD Economie een aanhoudende stijging van de winkelprijs sinds 2005, in totaal met bijna 28 procent. In diezelfde periode ontvingen rundveehouders gemiddeld slechts negen procent meer voor een karkas. Sinds de zomer van 2013 doet er zich zelfs een daling voor van de gemiddelde karkasprijs.

De minister van Landbouw belooft dat hij de partners van het Ketenoverleg na de vakantie opnieuw zal samenbrengen om dit te bespreken. Hij onderstreept de positieve ingesteldheid die op te merken viel bij de verschillende actoren in de voedselketen tijdens de Beurs van Libramont. Borsus bepleit een eerlijke en belonende prijs voor de producenten “die rekening houdt met de economische realiteit in alle schakels van de keten”.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via