nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.05.2018 Bourgeois pleit voor realistischer vergunningenbeleid

“In België is de slinger op vlak van vergunningen te ver doorgeslagen”, concludeert Vlaams minister-president Geert Bourgeois nadat hij tijdens een handelsmissie in Vietnam zag aan welke snelheid nieuwe infrastructuur wordt aangelegd. Het land kent een economische groei van zes tot zeven procent en in een sneltempo worden er havengebieden en snelwegen aangelegd. “We leven in een rechtsstaat en gaan de klok niet terugdraaien, maar we moeten wel werk maken van een vereenvoudiging van de regelgeving”, klinkt het.

Met grote ogen keek Bourgeois naar de snelheid waarmee in Vietnam nieuwe infrastructuurprojecten worden doorgevoerd, in tegenstelling tot met wat in eigen land gebeurt. “In België zijn er allerlei kosten- en batenanalyses en Europese regels, bezwaren en beroepsprocedures. Het mag bij ons wat sneller gaan”, geeft hij toe. “De slinger is te veel doorgeslagen.” De minister-president wijst erop dat de regering al werk heeft gemaakt van een vereenvoudiging van de regelgeving door bijvoorbeeld één omgevingsvergunning in te voeren.

“Maar bijvoorbeeld voor de Raad van State zijn er nog te veel procedures en beroepsmogelijkheden”, stelt hij. Dat probeert de regering nu op te lossen met een decreet ‘complexe projecten’ waarbij bezwaren in een vroeg stadium moeten geuit worden. “Maar dat betekent niet dat we naar een staat gaan waarin al die rechten worden afgeschaft. We willen de klok niet terugdraaien. Het is de bedoeling dat het een uitgebalanceerd systeem blijft”, aldus Bourgeois.

Hij heeft er intussen bijna een hele week opzitten in Vietnam. Meer dan 60 bedrijven en organisaties namen deel aan de handelsmissie. “Een heel geslaagde missie”, zo oordeelt de minister-president. De ervaring leert dat zowat de helft van de goede contacten die de bedrijven op dergelijke missies hebben, tot een contract leiden. “Dat is belangrijk, want Vlaanderen leeft van de export. Eén op de drie jobs hangt in Vlaanderen af van export.” 

Bron: Belga

Volg VILT ook via