nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.02.2017 Braziliaanse Kerk waarschuwt voor plundering ecosysteem

Naar aanleiding van de Vastenperiode die op Aswoensdag van start gaat, hebben de Braziliaanse bisschoppen de Vastencampagne van dit jaar aangegrepen om te pleiten voor meer respect voor de lokale ecosystemen. Steeds meer staan die onder druk van de mens, onder meer via grootschalige landbouwbedrijven, zo klinkt het. “Onze huidige president trekt volledig de kaart van de intensieve agro-industrie”, zo vertelt Diogo Machado, een Braziliaanse landbouwstudent die op uitnodiging van Wervel op bezoek was in België.

De Braziliaanse Kerk vestigt naar aanleiding van de Vastenperiode de aandacht op het evenwicht van ecosystemen waar de Brazilianen van afhankelijk zijn voor onder meer hun voedsel- en watervoorziening. Dat ze het daarbij heeft over de ontbossing van het Amazonewoud is geen verrassing, maar dat ook de Cerrado vernoemd wordt is een opsteker voor de verschillende Braziliaanse organisaties die al jarenlang sensibiliseren rond de exploitatie van de kwetsbare Cerrado, een gebied van 2 miljoen vierkante kilometer groot.

“De wijdverspreide monocultuur zet het ecosysteem van de Cerrado zwaar onder druk”, weet ook Diogo Machado, een landbouwstudent die op uitnodiging van Wervel een tweetal maanden in België verbleef. “De massale sojateelt brengt de watervoorziening in de Cerrado en het hele land in gevaar. De lokale bevolking wordt geïntimideerd door grootgrondbezitters die de traditionele, kleinschalige landbouw verdringt. Die kleinschalige landbouw is afhankelijk van de biodiversiteit. Ze oogsten een brede waaier aan lokale vruchten zonder daarbij het evenwicht van het ecosysteem uit het oog te verliezen. Ze hebben een heel sterke band met hun gronden.”

“Het is duidelijk dat Brazilië voor zijn handelsbalans erg afhankelijk is van de export van landbouwproducten”, zo gaat Machado verder. “Dat was ook tijdens de linkse PT-regeringen van Lula en Dilma zo. Het verschil is dat zij het daarnaast wel opnamen voor de kleine, familiale landbouw, die meer dan 70 procent van de Braziliaanse voedselbehoefte dekt, onder meer via de oprichting van een landbouwministerie voor familiale landbouw. De nieuwe president Temer, die Dilma op nogal dubieuze wijze aan de kant heeft geschoven, heeft die slimme zet ondertussen ongedaan gemaakt. Bovendien is de nieuwe landbouwminister Blairo Maggi één van de grootste sojaproducenten van het land.”

Machado is afkomstig uit Rio Pomba, een klein stadje in de Mata Atlantica. Hij maakt er deel uit van een agro-ecologische actiegroep die sensibiliseert rond een duurzaam voedselsysteem. Tijdens zijn bezoek aan België zag hij onder meer hoe het CSA-landbouwmodel of korte ketenprojecten de consument dichter bij de producent brengt. “Leuk om te zien hoe in de stad nieuwe boeren opstaan”, aldus Machado. “Die inspiratie neem ik zeker mee naar Brazilië. Daarnaast ben ik ook Wervel dankbaar: zij leggen de link tussen onze bedreigde, Braziliaanse ecosystemen en de intensieve veehouderij hier. Daar heerst ook in Brazilië nog te veel onwetendheid over.”

“In Brazilië heeft de bedreiging van de Cerrado het heel lang met minder aandacht moeten stellen dan het Amazonewoud”, aldus nog Machado. “Dat is nog altijd zo, maar er zijn steeds meer binnen- en buitenlandse organisaties die het verhaal oppikken. Zo heb je de CPT, een Braziliaanse organisatie die werkt rond grondconcentratie, en de MST, een beweging die pleit voor een verregaande landbouwhervorming en vecht voor sociale rechtvaardigheid. Zij worden bijgestaan door FETRAF, een syndicale organisatie die opkomt voor familiale landbouwbedrijven. Samen met onder meer WWF en Friends of the Earth proberen ze een vuist te maken tegen de grondhonger van de exportlandbouw. Verder houden ook onderzoekscentra als ISPN en de Braziliaanse ILVO-tegenhanger Embrapa zich steeds nadrukkelijker met de Cerrado bezig.” 

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Wervel

Volg VILT ook via